Tag: Boeing 777

Загадъчните авиокатастрофи

Пръв теорията за полетите създава Леонардо да Винчи: той изобразява конструкция на летателен апарат върху хартия. Машината-чудо се привежда в действия благодарение на мускулната сила на човека. Но великият Леонардо не отива по-далеч в теоретичните си разработки: хората от онова Вижте още