Tag: тайни на успеха

Седем тайни на успеха

Според ведическата астрология създателят на Вселената е сътворил звездите и планетите, за да разпредели космическата енергия и да управлява всичко случващо се. Планетите ни даряват определени видове енергия и оказват влияние върху държавите, градовете и отделния човек. Предвид това влияние Вижте още