Етикет: съдба

Името е програма на съдбата

От древността се смята, че името, дадено на детето при раждането, оказва влияние върху бъдещата му съдба, затова много народи спазват обичаи и поверия, свързани с процеса на именуване на човека. Някога при кръщението името на християнското дете е подбирано Вижте още

Името: числовият код на вашия живот

  Характерът, а следователно и съдбата на жената в много отношения се определят от нейното име. И по-точно от броя на буквите в него. То според някои магове е именно числовият код на вашия живот…   ИМЕНА ОТ ТРИ БУКВИ Вижте още

Игрите на съдбата

Предопределени ли са събитията, които се случват в нашия живот? Над този въпрос са се замисляли още древните философи и мъдреци. Но и до днес не му е даден отговор. Да разгледаме обаче фактите и доказателствата в полза на това, Вижте още

В плен на илюзиите

Какво е животът ни? Шепа навици, заложени у нас още в детството; стереотипи, натрапени от родителите. Със сигурност знаем, че около 20 – 25 години трябва да си намерим спътник в живота, да създадем семейство, да родим деца. Естествено, любовта Вижте още

В любовта всички сме… зверове

Астролозите знаят колко важна роля за формирането на характера на човека и неговата съдба играят датата и часът на раждане. Но малцина се досещат, че моментът на появата ни на бял свят определя и нашите любовни пристрастия и сексуални предпочитания… Вижте още

Звездата на твоето раждане

Майсторите на фън-шуй твърдят, че върху съдбата на човека огромно влияние оказва звездата, под която се е родил. Тя може лесно да се определи, защото съответства на числото Гуа, което се изчислява по годината на раждане… Съберете всички цифри в Вижте още

Прокълнатият пръстен

Съ­щес­т­ву­ват мно­жес­т­во ле­ген­ди за мис­тич­ни­те свойс­т­ва на фа­мил­ни­те скъ­по­цен­нос­ти. Ед­на от тях е свър­за­на с пръс­те­на на ис­пан­с­ки­те кра­ле, кой­то се па­зи в ка­тед­ра­ла­та на Ал­му­ден­с­ка­та Прес­ве­та Де­ва, пок­ро­ви­тел­ка­та на Мад­рид. Спо­ред по­ве­ри­я­та ис­пан­с­ки­ят пръс­тен при­те­жа­ва чу­дов­тор­но дейс­т­вие. Раз­каз­ват, че Вижте още