Tag: осмически кораб

Луната – космически кораб на извънземни

Оказва се, че Луната не е отбелязана на нито една древна карта на звездното небе (отпреди 10 – 11 хиляди години). Съпоставяйки този факт с мита за Всемирния потоп (който в различни варианти присъства в религиите на всички древни цивилизации), Вижте още