Етикет: Коран

Библията през призмата на уфологията

  Свещените книги Библия, Коран, Талмуд, Тора носят зашифрована смислова информация. Това не се отрича дори от ортодоксалната наука. Но тълкувателите на тези ръкописи свързват изложеното в тях със Земята. А може би съдържанието им повествува за по-глобални проблеми… Астрофизиците Вижте още

Чудесата на Иисус

  За чудесата на Иисус, описани в Корана, и тяхното сравнение с версията според християнските източници   Според Корана Иисус е един от най-великите сред пророците. За разлика от предишните посланици, които носят на своите съплеменници различни чудеса, Иисус сам Вижте още