Tag: име

Името е програма на съдбата

От древността се смята, че името, дадено на детето при раждането, оказва влияние върху бъдещата му съдба, затова много народи спазват обичаи и поверия, свързани с процеса на именуване на човека. Някога при кръщението името на християнското дете е подбирано Вижте още

Името: числовият код на вашия живот

  Характерът, а следователно и съдбата на жената в много отношения се определят от нейното име. И по-точно от броя на буквите в него. То според някои магове е именно числовият код на вашия живот…   ИМЕНА ОТ ТРИ БУКВИ Вижте още