Етикет: Едем

Библията през призмата на уфологията

  Свещените книги Библия, Коран, Талмуд, Тора носят зашифрована смислова информация. Това не се отрича дори от ортодоксалната наука. Но тълкувателите на тези ръкописи свързват изложеното в тях със Земята. А може би съдържанието им повествува за по-глобални проблеми… Астрофизиците Вижте още

Наследството на змията

Библейската формула гласи: „В началото беше Словото”. Но тя може да бъде продължена: първите думи бяха имената, а сред тях – Каин. Името на Каин е дадено от родителите му, а може би и от някого другиго. Ясно е само, Вижте още