Tag: Едгар Кейси

Кристалът на Атлантида

Съвременното човечество знае малко за Атлантида. Легендите гласят, че атлантите са били високи, необичайно красиви, свободно преодолявали земното притегляне и общували чрез телепатия. Загадката на изчезването на тяхната цивилизация продължава да тревожи покоя както на сериозните учени, така и на Вижте още