Tag: гривна

Опасните украшения

  Оказва се, че при неправилно носене безвредните на пръв поглед метални украшения могат сериозно да снижат жизнения тонус и дори да доведат до възникването на опасни заболявания.   Дори и заклетите материалисти не оспорват древното източно учение за меридианите Вижте още

Магическите свойства на амулетите

Амулетите от метал са много действени и удобни за носене, но не във всички случаи можем да ги използваме постоянно. Когато си избирате амулет от метал – гривна или верижка, имайте предвид, че е подходяща само тип плетка с кръгли Вижте още

Лю­бимият ка­мък на бо­га­ти­те

От­к­ри­ва­не­то на соб­с­т­вен биз­нес мо­же да се срав­ни с на­ча­ло­то на пла­ва­не в бу­рен оке­ан. Те­зи, ко­и­то са се ре­ши­ли на та­зи стъп­ка, не е зле да се въ­о­ръ­жат с ве­рен по­мощ­ник – то­па­за, же­ла­тел­но в зла­тен об­ков. Ако го Вижте още

Приказка за вълшебната гривна

Някога, когато от съвременните методи за диагностика е нямало и помен, знахарите определяли до 200 различни заболявания по пулса. Изследването на пулса заменяло дори и днешните ЕКГ, а заедно с прегледа на пациента и оценката на физическото състояние на кожата, Вижте още