Tag: Всемирният потоп

За какво разказват древните реликви

Напълно възможно е нашите предци да са знаели изворите на своя произход. Но Всемирният потоп е унищожил почти цялото човечество, а заедно с него и знанията, които е притежавало. Оцелели само онези, които построили кораби, или живеели в незасегнатите участъци Вижте още