Tag: водния двигател

Нелеката съдба на „водния двигател“

Защо хората не променят своя технологичен начин на живот, за да се впишат по-хармонично в планетарните екологични системи? И не става дума само за общоизвестните екологично чисти технологии – използването на слънчевата, вятърната и океанската енергия на приливите. Става дума Вижте още