Етикет: бъдеще

Ной от 2030 г. за предстоящите събития през 2019 – 2020 г.

Ной Новак вече е известен в целия свят. Преди около година той заяви, че е пристигнал от 2030 година, и нееднократно е разкривал детайли от бъдещето. Този път Новак решава да разкаже за ключови моменти, които ще настъпят в близките Вижте още

Наследството на древните цивилизации

Накъде водят лабиринтите на пирамидите? Всеки сега може да надникне в бъдещето. Какви тайни експерименти са провеждали спецслужбите? Как се преодоляват милиони километри за една секунда? Разкрита е тайната на великите изобретения. Как попадат при нас гости от бъдещето? Ще Вижте още

Номерология и съвместимост

  За определянето на коефициента на съвместимост (КС) трябва да изчислите кода на датата на раждането си и аналогичния код на партньора. Например вие сте родени на 18 число – събирате 1 + 8 и получавате 9. Това е вашият Вижте още

Пътешественици във времето

 Известни са много случаи, когато са откривани предмети, несъответстващи на своето историческо време. В семейство Харсфелд, живеещи в Луисвил (САЩ) пазят картичка от немския град Фнакфурт от 50-те години на миналия век. Според мисис Рита Харсфелд тя я е получила Вижте още

Спомени от бъдещето

На­ша­та па­мет – как­во свръ­хес­тес­т­ве­но мо­же да има в нея? При ед­ни тя е по-доб­ра, при дру­ги – не чак до­там. Но до­ри не по­до­зи­ра­ме как­ви фан­тас­тич­ни сюр­п­ри­зи ни гот­ви тя. За­що­то мо­жем да пом­ним не са­мо то­ва, ко­е­то в Вижте още