Етикет: Библия

Библията през призмата на уфологията

  Свещените книги Библия, Коран, Талмуд, Тора носят зашифрована смислова информация. Това не се отрича дори от ортодоксалната наука. Но тълкувателите на тези ръкописи свързват изложеното в тях със Земята. А може би съдържанието им повествува за по-глобални проблеми… Астрофизиците Вижте още

Как сами да се справим с проклятие

Думата „проклятие“ е една от тези, които хвърлят в ужас хората. Причините са много, но най-главната е незнанието как да се премахне то и може ли въобще да се направи самостоятелно. За тези, които чувстват в живота си влиянието на Вижте още

Теорема за Съдния ден (видео)

2060 – годината, която може да стане последна за човечеството. Именно в тази година хората ще изчезнат от лицето на Земята завинаги. Тази нова дата на края на света е посочена не от поредния маг или прорицател, а от световноизвестния Вижте още

Грешките на Нострадамус

  Библията разглежда времеви интервал от шест хиляди години. Това време ни е предоставено на нас, живеещите на тази планета и наричащи се човечество, за изпълнение на определена задача, която е изложена в Библията. Ние не сме първите и не Вижте още

Ковчегът – праобраз на авионосец?

В книгата „Битие” подробно е описан процесът на строителството на Ноевия ковчег. Той има издължена форма, напълно херметичен е и при затварянето на всички люкове фактически се превръща в нещо подобно на съвременните подводници. Макар че водите на Потопа се Вижте още

Тайнописът на Бога

 Откакто съществува Библията, не спира търсенето на скрития в нея таен смисъл. Много учени и изследователи се опитват да разгадаят загадката на Книгата на книгите, но без резултат. Едва през XXI век се появиха нови възможности за това. Според компютърните Вижте още

Левитацията е реалност

  Ако Библията интерпретира левитацията като чудо, възможно при намесата на божествени сили, за физиците левитацията в магнитно поле не е никаква тайна. Но как хората успяват да се реят във въздуха без всякаква материална опора? Как човешкото тяло побеждава Вижте още

Програмирани сме за самоунищожение

При разкопки археолозите често се натъкват на останки на необичайни хора – с ръст 3 или дори 10 метра, а при изследванията на костните тъкани се открива, че такива великани са умирали на възраст… 1000 години!? Тези факти се съгласуват Вижте още

Чудесата на Иисус

  За чудесата на Иисус, описани в Корана, и тяхното сравнение с версията според християнските източници   Според Корана Иисус е един от най-великите сред пророците. За разлика от предишните посланици, които носят на своите съплеменници различни чудеса, Иисус сам Вижте още