Ще има ли Трета световна война

1207-2

Както пише най-големият немски вестник Bild, почти всички пророци от далечното и не толкова далечното минало, да не говорим за съвременните магове, виждат 2018 година както в политически, така и в икономически план. Но главното е, че всички говорят за назряваща в този период Трета световна война, която някои от тях наричат неизбежна, други – възможна.

Например баварски ясновидец, който безпогрешно предсказва много събития, станали през ХХ век, и дори посочва точната дата на собствената си смърт през юли 1957 г., казва, че именно през настоящата година в света ще избухне Трета световна война, която най-болезнено ще удари страните от Западна Европа. Че в този страшен конфликт ще бъде използвано невиждано досега бактериологическо и химическо оръжие. Всичко това ще доведе до истински граждански революции, които ще обхванат Германия, Италия и Франция.
Друг баварски прорицател – Матей Ланг, по-известен като маг Мюлхиазъл, който с точност до ден предсказва Първата и Втората световна война, заявява навремето, че за света предстои трета световна катастрофа и тя ще започне в периода 2017 – 2022 година. Мюлхиазъл вижда началото на Третата световна война на Изток, но огнището й скоро ще се прехвърли в Западна Европа. Ще загинат милиони, неависимо че самата война няма да продължи дълго.
За щастие, повечето пророци не предвиждат точно през 2018 година да започне войната, като с основание смятат, че свръхдържавите няма да го позволят. Хората напразно вярват, че пророците се лъжат с обещанията за края на света. Апокалипсисът би могъл вече да е настъпил няколко пъти, само че човечеството намира сили да го избегне. Напълно възможно е да успеем да избегнем и толкова често предричаната Трета световна война…