Шумерите – пришълци или атланти

 

Учените все още смятат тази древна цивилизация за най-загадъчната страница в историята. А направените открития дават почва за възникването на нови въпроси. Шумерите биха могли да са наследници на извънземни богове или потомци на атлантите, както и да съхранят древното наследство на загадъчната култура на убедийците…

Четири хилядолетия преди Христа населението на Месопотамия с удивление гледа „черноглавите“ хора, притежаващи необичайни знания и технологии. Те бързо създават държава на територията на новата си родина и стават господари на това кътче на планетата.
Шумерите познават астрономията, математиката и създават писменост. Умеят да обработват метали и да лекуват различни заболявания. Експертите си блъскат главите над въпроса откъде би могла да се е появила загадъчната цивилизация. Много следи от културното наследсво са се размили сред новите народи на Междуречието. Но дори оцелелите артефакти поразяват специалистите.
Легендарната клинопис върху глинени плочки е запазила документи и легенди, както и списъци на всички царе. Освен това хората от онова време използват сложни системи за изчисление за описване на стопанските разходи.
Всички съоръжения на шумерите свидетелстват, че те са дошли от планински райони. Реалното им местожителство си остава загадка. Както и езикът им, който няма аналог. Той възниква отделно от еволюцията, но при това е удобен и практичен за общуване. Всички древни народи говорят на него до 2000 г.пр.н.е., когато възниква акадското наречие. Но религията и науката продължават да използват стария аналог.
Лингвистите от XIX век формулират различни теории, които след това са опровергани, тъй като населението използва омоними (от гр. homos (еднакъв) и onoma (име) – буквално „еднакви думи“) за обозначаване на различни понятия, които имат разлика в оттенъците на звука. Засега учените са разгадали само 5500 думи, но те са едва малка част от езика на шумерите.
Несъмнено такива загадки интригуват любителите на сензации. Един от тях е етнографът Платон Лукашевич. През 1846 г. той издава книга, посветена на свещения език на маговете и жреците. Предположението му е, че някога цялото население на планетата е говорело на едно наречие. Това се отнася и за славянския език, съхранил корените на предците. Той пренебрегва основите на филологията и смесва шумерите с асирийците.
Николай Морозов засенчва с изводите си своя предшественик, като през 1931 г. съобщава, че древните народи изобщо не са съществували, а плочките са дело на византийци от VIII в. във връзка с иконоборството. Те не желаят да се използва църковната азбука, така че прибягват до тайни знаци. След това този „специалист“ нарича владетелите на страната римляни и митични персонажи, като особено не му е симпатичен Хамурапи, когото отнася към библейските патриарси.
През ХХ в. се появява версията на Захария Ситчин, който издава няколко книги, посветени на извънземния произход на шумерите. Той
описва планетата Нибиру, откъдето при тях идва бог Мардук. Там живеят могъщи същества, които създават хората за робски труд в мините. Този народ е потомък на създателите, които предават различни тайни на своите творения.
Част от аналогични сюжети се оказват и в Библията. Само че там първоначално идеите на независимия експерт са осъдени от учените. Те го обвиняват в неправилна трактовка на текстовете и отбелязват, че по онова време златото не е било ценен метал. Затова не би могло да се добива в големи количества.
След дълги дискусии астрономите откриват загадъчно небесно тяло, което се появява в Слънчевата система веднъж на 3600 години. Но шумерите описват само 5 планети вместо 12-те им аналога. Специалистите опровергават информацията за китайските и индийските корени на цивилизацията. Изказани са хипотези и за спасени жители на Атлантида. Тази версия също е под въпрос.
Но преди шумерите на земята са живели древните убейди, оставили свои артефакти в Ирак. Отначало археолозите не обръщат внимание на необичайните особености на керамиката на изчезналия народ. Но след това откриват множество предмети, дали тласък за мъдростта на пристигналите гости.
За съжаление, учените почти не разполагат със сведения за културата, прешедстваща шумерската. Аналогична ситуация възниква и с римляните, които заимстват наследството на етруските. Така че новите изследвания за Месопотамия могат да разкрият тайните на загадъчната цивилизация. Или пък отново да отведат светилата на науката в задънена улица…