Шумерите и извънземните

1

Древни шумерски текстове свидетелстват, че шумерите са имали контакти с пришълци, долетели на Земята през втората половина на четвъртото хилядолетие преди нашата ера от планетата Нибиру. Съдейки по описанията, тази планета има силно изтеглена орбита и веднъж на 3600 години преминава през Слънчевата система. В близко бъдеще ще стане ясно дали това загадъчно небесно тяло действително съществува, тъй като изчисленията показват, че тя скоро ще се появи.

12

Археолози и лингвисти от втората половина на миналия век направили открития, които позволяват да се преразгледа историята на Земята и древните цивилизации. След изучаването на няколко хиляди текста и астрономически наблюдения от древното Шумерско царство учените получили сензационни сведения за намесата на извънземни в развитието на човечеството и влияние върху еволюцията и културата на първобитните народи.

 Шумерски текстове

13

Древните шумерски текстове твърдят, че посланици на друга цивилизация са пристигнали от планета, която обикаля в своята звездна система по много изтеглена орбита и преминава близо до Слънчевата система веднъж на 3600 години. Културата и научните знания на пришълците оказват влияние върху човечеството в продължение на няколкостотин хиляди години. И именно на тях човечеството дължи появата си на Земята.

Захария Ситчин – специалист в областта на изучаване на древните текстове на шумерската цивилизация, Вавилон и древен Египет, в продължение на 30 години изучава и обобщава всички тези сензационни сведения. В шумерски и акадски текстове се разказва как боговете са долетели от небесата на огнените си колесници и са можели да летят до всяка точка на земята за кратко време, както и да достигат до звездите. Понякога са вземали със себе си избрани индивиди сред хората и са им показвали нашата Земя от Космоса, а в някои случаи дори са ги водили на своята родна планета. Има описание как пред шумерския владетел Гудей се явил бог в златист шлем на „черна птица” и дал разпореждане да се започне изграждането на съоръжение за нея. След края на строителството други богове охранявали постройката, за да не попаднат смъртните под струята огън при излитане и кацане на тази птица.

14

Шумерите наричали „черните птици” Му. Владетелят на шумерския град Палаш направил следния запис: „Му излитаха в небето като мълния и като огън минаваха по небето”. Върху изображения на шумерски и хетски плочки се вижда как обекти, наподобяващи съвременни космически ракети, стоят на пускови платформи или са изобразени в полет на фона на звездите. Такива рисунки имало дори върху печатите на владетелите на Крит. По време на разкопки на древния Ханаан край Йерусалим са открити плочки с рисунка на голяма ракета, редом с която са изобразени символите на Луната и някои съзвездия.

14

В специален храм в древен Египет се покланяли на обект във вид на пирамида, който се наричал „бен-бен”. Според преданията там долитали боговете – анунаки, които били богове на нисшата каста. А ръководителите им се наричали нефилими. Те им давали разпореждания как и къде трябва да се построят площадките за космическите им кораби на Земята. Древните народи на Вавилон и Акад наричали корабите на нефилимите нару, което в превод означава „колесница, изхвърляща мълнии”. Според шумерски текстове владетелят на град Урук – Гилгамеш, бил една трета човек и две трети – бог. Веднъж Гилгамеш се отправил на пътешествие с „огнена колесница” до планетата на нефилимите, но когато корабът се издигнал високо в небето и той видял от Космоса как голямото море се превърнало в малка локва, го обзел страх и започнал да умолява анунаките да го върнат обратно на Земята, което те и направили.

15

По време на разкопки са открити плочки, на които са нарисувани космически ракети в шахти. В горната част на ракетата е изобразена сфера, която е закрепена за конуса. Ракетата е показана в разрез и ясно се вижда, че има двоен корпус (вътрешен и външен). Виждат се преходни люкове между различните части на кораба. Фигурите в един от отсеците в главната част държат в ръцете си лостове. Има още много доказателства, че боговете, които са се установили в Шумер, разполагат с космически кораби. Изображенията върху шумерски глинени плочки и поясняващи пиктограми добре описват корабите на боговете. Съдейки по астрономическите плочки на шумерите, може да се предположи, че 4400 години преди нашата ера в Слънчевата система е имало 11 планети. Изобразена е и Нибиру – родината на нифилимите и анунаките.

 Боговете на шумерите

16

Космическите богове предали на древните шумери невероятни знания за Космоса, за Земята, за Слънчевата система, както и за най-важната планета – Нибиру, своята родина. Разшифрованите писмена говорят, че боговете са управлявали в продължение на 120 кълба – едно кълбо се равнява на един оборот на Нибиру около нейната звезда. Следователно пришълците са се появили на нашата планета преди 432 000 години. Долетели са на Земята преди около 100 хиляди години и са започнали генетичен експеримент с първобитните хора. Бил е получен нов вид, отличаващ се със способността за разумна дейност, който в бъдеще бил контролиран и насочван по пътя на еволюционното развитие. И преди около 4000 години нашата цивилизация започнала да се развива стремително. Пришълците избрали владетели сред най-развитите и умни хора, които, на свой ред, ги обожествявали.

 Шумерите и Космосът

Професорът от Университета в Пенсилвания Х. Хилпрехт открил, че шумерите са познавали големия космически цикъл с период 25 920 слънчеви години. В древните си текстове те описват как между Марс и Юпитер се е появил пояс от астероиди. Съществувала планета, която шумерите наричали Тиомат, по-голяма от Марс. Но преди 174 хиляди големи цикъла планетата Нибиру пресякла орбитата на планетата Тиомат и тогава нефилимите я унищожили, за да избегнат сблъсъка.

17

Свързани ли са помежду си съвременните наблюдения на НЛО от множество очевидци на нашата планета с пришълците от Нибиру, която, ако се вярва на текстовете на древните шумери, трябва вече да се появи близо до Слънчевата система? Дали пък техните кораби не наблюдават земляните от Космоса в атмосферата на земята и под водата? Може би са удивени от развитието на нашата цивилизация за времето на своето отсъствие. И скоро неидентифицираните летящи обекти ще престанат да бъдат неидентифицирани…