Теорема за Съдния ден (видео)

h6Pc090J5tIrwGj8ehb4rdH6Vy4bhW

2060 – годината, която може да стане последна за човечеството. Именно в тази година хората ще изчезнат от лицето на Земята завинаги.

Тази нова дата на края на света е посочена не от поредния маг или прорицател, а от световноизвестния физик и математик, основател на класическата механика сър Исаак Нютон. Още през XVIII век той пише огромен научен трактат, където с помощта на математически изчисления и формули разшифрова една от най-зловещите и загадъчни книги в Библията – „Апокалипсис“…

%d bloggers like this: