Създадени сме като хранилища на данни

 

В телевизионното шоу на Лари Кинг световноизвестният уфолог Боб Лазар и американският режисьор Джереми Корбел обсъждат проблема за така наречената „Зона 51“, извънземните и всичко, свързано с тази тематика.

На въпрос за ролята на хората в биологическата система на извънземните Боб Лазар предлага напълно шокираща и радикална гледна точка. Според откъслечните знания, които Боб Лазар успява да почерпи за периода на работата си в „Зона 51“, извънземните разглеждат хората като „контейнери“, в които роля на информационен носител играе човешката ДНК.
Макар за мнозина подобна идея да е неприемлива, тя съвсем не е лишена от основания. Така например, за разлика от другите живи същества на планетата, при човека не по-малко от 80% от ДНК (според други оценки става дума за 95%) са така наречена „отпадъчна ДНК“. Тя представлява последователности от нуклеотиди, които въобще нищо не кодират и чието присъствие в генокода е пълна загадка. При това в един грам ДНК могат да бъдат записани 215 петабайта (215 милиона гигабайта) различна информация.
В момента ДНК е най-компактният (от известните) информационен носител. И ако на него се запише цялата информация, натрупана от човечеството през обозримата му история, този блок данни ще е с размери не по-големи от хладилник. Предполага се, че записът ще се извършва по простата общоприета схема без каквито и да било „квантови изчисления“, които хипотетично могат да увеличат плътността на записа.
Боб Лазар охотно обяснява в какво се изразяват ценността и значението на подобна библиотека. Така например книга или всякакъв друг информационен носител могат да бъдат унищожени в резултат на война, катастрофа или при друг инцидент. И дори ако информационният носител не е унищожен от някакви събития или стихии, то в крайна сметка, времето ще го убие.
Докато, от друга страна, хората са своеобразни умни двуноги ръкописи, които могат сами да се погрижат за себе си и да се спасят. При това, когато движещите се томове в библиотеката станат негодни заради времето, те се заемат със самокопиране, оставяйки върху лавиците размноженото си потомство.
Откровението на Лазар предизвиква истински шок и ужас в социалните мрежи, тъй като хората не всеки ден узнават, че представляват просто движещи се и говорещи книжки на тема, намираща се извън тяхната компетентност и разбиране. Но за щастие или за съжаление, никой не може нито да опровергае, нито убедително да потвърди информацията от Боб Лазар.
Засега фактите говорят, че теорията е вярна, тъй като е обективен факт, че има случаи на отвличания на хора. Освен това ние сме единствените същества на Земята, които сме абсолютно неприспособени за живот в дивата природа. И е напълно неясно как е могла изобщо да се състои „еволюцията“ на човека. В 95% нашата ДНК е отпадъчна, мозъкът ни съдържа 98% излишни клетки. Дори мускулната и другите системи в човешкия организъм могат да бъдат използвани максимум на 25%.
Шимпанзето например е много по-силно от човека. 60-килограмов самец в буквалния смисъл може да разкъса всеки 120-килограмов спортист. Как може да се случи това в природата? По никакъв начин, просто не е възможно. Но ако предположим, че задача на 2% от използваните от хората способности на мозъка и купчина мускули е обслужването и съхраняването на някакви „ценни данни“, то всичко застава по местата си. Може би господин Боб Лазар не е толкова далече от истината…