Славяните и Слънчевата система

 

Славяните имат свои представи за Слънчевата система, която те наричат система на Арила-Слънце. Според тях тя първоначално включва 27 планети и големи астероиди, наричани Земи…

Планетата Земя се наричала някога Мидгард-Земя. В началото на заселването й с хора на Марс и Дея, разрушени преди 153 хиляди години, вече са се намирали станции за космическа навигация и връзка. Описват се времена, когато планетата има три естествени спътника: Леля, Фата и Месец. Повърхността на Земята в продължение на 300 хиляди години е различна.
Нашите далечни предци имат по-точни сведения не само за Галактиката, но и за Слънчевата в система. Те прекрасно знаят нейната история и строеж. Знаят, че в състава на Слънчевата система, наричана система на Ярила-Слънце, влизат 27 планети и големи астероиди, наричани Земи. Нашата планета се нарича Мидгард-Земя, от което име днес е останало само родовото название – Земя.
Другите планети също имат различни имена: Земя на Хорс (Меркурий), Земя на Мерцана (Венера), Земя на Орей (Марс), Земя на Перун (Юпитер), Земя на Стрибог (Сатурн), Земя на Индра (Хирон, астероид 2060), Земя на Варуна (Уран), Земя на Ния (Нептун), Земя на Вия (Плутон).
Разрушената преди повече от 153 хиляди години Земя Дея, наричана днес Фаетон, се намира там, където днес е разположен пояс от астероиди – между Марс и Юпитер. В началото на заселването на Земята от хората на Марс и Дея вече има станции за космическа навигация и връзка. Едва неотдавна се появиха съобщения, че на Марс действително някога е имало морета. Може би дори планетата е била обитаема.
Другите планети в Слънчевата система все още не са известни на астрономите (в скобите са посочени периодите им на въртене около Слънцето в земни години): Земя на Велес (46,78) – между Хирон и Уран; Земя на Семаргъл (485,49); Земя на Один (689,69); Земя на Лада (883,6); Земя на Удързец (1147,38); Земя на Радогост (1952,41); Земя на Тор (2537,75); Земя на Прове (3556); Земя на Крод (3888); Земя на Полкан (4752); Земя на Змия (5904); Земя на Ругий (6912); Земя на Чур (9504); Земя на Догода (11 664); Земя на Дайм (15 552).
Различно е изглеждала и системата на Земята с нейните спътници, които нашите предци са наричали луни. Мидгард-Земя първо има две Луни, които съществуват и днес – Месец с период на въртене 29,3 дни и Леля с период на въртене 7 дни (от нея навярно води началото си и седемдневната седмица).
Преди около 143 хиляди години към нашата Земя е насочена Луната на Фат от загиналата Дея и е разположена между орбитите на Месеца и Леля с период на въртене 13 дни. Леля е разрушена през 109 806 г.пр.н.е., а Фата – през 11 008 г.пр.н.е. в резултат на използване на свръхмощно оръжие от земляните, което довежда до световни катастрофи и връщането на човечеството в каменния век.
Според руническите летописи преди 300 хиляди години външният облик на Мидгард-Земята е бил съвсем различен. Пустинята Сахара е била море, Индийският океан – суша, а Гибралтарският пролив изобщо не е съществувал. Там, където днес е разположена Москва, е било Западното море. В Северния Ледовит океан е имало голям материк – Даария. Съществуват копия на картата на Даария – дело на Меркатор от 1595 г., със стената на една от пирамидите в Гиза (Египет). Волга се влива в Черно море, а планетата няма наклонена ос и има по-топъл и мек климат в северните ширини от сегашния.
Сантия само визуално може да бъде наречена книга, тъй като представлява пластини от благороден метал, който не се поддава на корозия. Върху тях са начертани древни арийски руни. Това не са букви или йероглифи, а тайни образи, предаващи огромен обем древни знания. Тази древна форма на писмо не е изчезнала като останалите азбуки, а продължава да е основна форма на писмо за жреците.
Сантия се състои от 16 шлоки (древноиндийски санскритски епически стихотворен размер, който се състои от 32 срички, представлява двустишие с по 16 срички, всяка от които, на свой ред, се състои от два полустиха с по 8 срички всеки), всяка шлока се състои от 9 стиха, във всеки по 16 руни. На всяка пластина има по 4 шлоки – по две от всяка страна. Девет Сантии на 36 пластини съставят кръг и тези пластини, съдържащи 144 шлоки, са скрепени от 3 пръстена, които символизират три свята: Яв (света на хората), Нав (света на духовете и душите на предците), Прав (светлия свят на славяноарийските богове)…