Разкрита е египетска тайна на 5000 години (видео)

07561402

Според специалистите основната функция на пирамидите е да служат за доказателство за съществуването в миналото на разумни същества на нашата планета. Затова да се разкопават пирамидите, е все едно да се разкопават гробове.

От друга страна, изглежда неправдоподобно съоръжения от такъв мащаб да са предназначени единствено да покажат наличието на развита цивилизация на Земята в древността. Очевидно, тези циклопически съоръжения имат много по-важни цели и предназначение.

%d bloggers like this: