Пророчествата на Едгар Кейси (видео)

Ясновидецът Едгар Кейси (1877 – 1945) е един от най-знаменитите предсказатели в света. Той прави прогнозите си, изпаднал в транс – състояние, подобно на сън. Задават му въпрос, на които той отговаря, „без да дойде в съзнание“. Думите на пророка се записват от стенограф. А когато се събуди, Кейси не си спомня нищо от това, което е говорил. И практически всичките му предсказания се сбъдват…

%d bloggers like this: