Преди 2016 години…

 59b84dc33db268cc1089707ebafda672

Преди 2016 години римляните измислят книгите, финикийците – огледалата, предците на ескимосите – слънчевите очила, а в Египет се появяват търговските автомати. С една дума – започва нова ера…

 

РАЖДА СЕ ИИСУС ХРИСТОС

Римският монах от скитски произход Дионисий Малки през VI в. предлага датата на раждането на Христос да бъде приета за граница между ерите. Но може би богословът е сгрешил в изчисленията си: през 1 г. от н.е. вече не е сред живите цар Ирод Велики, по време на чието управление според Евангелията Иисус се появява на бял свят. Годината на раждането на Христос продължава да е предмет на дискусии – за такава са посочвани 12, 7 и 6 г.пр.н.е.

9578a9a013f862369ee13223b37834dd

 В АЛЯСКА ИЗОБРЕТЯВАТ „СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА”

За да предпазят очите си от блясъка на снеговете и заслепяващата светлина на зимното слънце, предците на ескимосите носят костени, кожени или дървени пластинки с тесни прорези за очите.

 ff26a6a433ec0418ed0e37141fc2fc88

ФОРМИРА СЕ КУЛТУРАТА, СЪЗДАЛА ЛИНИИТЕ НА НАСКА

Индианската култура, процъфтяваща през I – VII век, е знаменита с огромните си – до 285 м дължина, рисунки от бразди, изровени в грунта.

 4a54732c8009755ff5e6bf83cd3ab64b

 ПОЯВЯВАТ СЕ КНИГИ С ЛИСТОВЕ

Книгите в Античността изглеждат като свитъци. От началото на новата ера листовете от папирус или обработена кожа – пергамент, започват да се съшиват във вид на своеобразни тетрадки. Такава книга се нарича кодекс.

 038496fd520b29d018431045735f852e

 УНИЩОЖЕНА Е ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА В ИНДИЯ

През IV столетие пр.н.е. Александър Македонски завоюва Бактрия, но не успява да покори Индия. През ІІ в.пр.н.е. жителите на Гръко-Бактрийското царство нахлуват в Северна Индия и в завладените земи се образува Индо-Гръцкото царство. В края на столетието то се разпада на отделни области и тези земи лека-полека са завладени от скитските племена. Последната опора на гръцкото владичество пада в 10 г.пр.н.е.

 891510188ae8cac8671c63c87d697319

 ЗАПОЧВА ДА СЕ ПИШЕ ВЪРХУ ХАРТИЯ

Според преданието този материал изобретява китайският сановник от I – II в. Цай Лун. В действителност изработването на хартия в Китай датира от II в.пр.н.е. Първоначално хартията вероятно е била само опаковъчна, а на границата между двете ери започва да се прави по-тънка и гладка – удобна за писане с туш.

 30006a4477d1eb71de48b95eee7fa82a

ПОЯВЯВАТ СЕ ТЪРГОВСКИТЕ АВТОМАТИ

Търговският автомат на Херон Александрийски продава край храмовете осветена от жреците вода за умиване. На снимката – съвременно действащо копие на автомата.

 9b7331ce4f04f30846b1e12f9edf6766

 

ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ПРАВЯТ СТЪКЛЕНИ ОГЛЕДАЛА

Някога античните дами се оглеждали в мътни полирани бронзови или сребърни дискове. Стъклените огледала с основа от олово или калай също изкривяват изображението, но то е по-ясно.

 e67abbd3d427fa30c12ca61a1540b941

ОСНОВАНО Е ГЛАВНОТО ШИНТОИСТКО СВЕТИЛИЩЕ

Според преданието по-древната от двете части на храмовия комплекс Исе-дзингу – вътрешното светилище Науку, е основано през 4 г.пр.н.е. от принцеса Яматохиме-но-микото. То е посветено на богинята на слънцето Аматерасу, която се смята за прародителка на японската императорска фамилия. От VII век до днес на всеки 20 или 21 години дървеното светилище се престроява отново…

 ae9955111676afaa924ce85530c294ef