Посетители през „вратата към бъдещето“

 

Сред египетските настенни изображения често се срещат такива на хора с глави на животни и птици. Какво е това – фантазия или има някакъв скрит смисъл?

Руският учен офталмолог Ернст Мулдашов не вярва в безпочвената фантазия на древните. В тази връзка, той смята, че хората с глави на животни и птици наистина са съществували някога. Много богове на Древен Египет са изобразени с глави на животни.
В медицината са известни опити да се съединят части от тела на различни животни. Но те завършват с неуспех поради имунологичната несъвместимост. Съвременната медицина все още не осъзнава добре значението на водата в организма и не взема под внимание, че ние представляваме на 80 – 90% „водено човек“.

Затова Ернст Мулдашов е убеден, че в недалечно бъдеще ще бъдат създадени технологии за изменение на „водния код“ и съчетаването на молекули на тази база. Тогава ще е възможно „да се отгледа“ например глава на животно върху тяло на човек.
Според руския учен древните хора са владеели до съвършенство тази технология. Затова са можели да създават напълно жизнеспособни хора с глави на животни или животни с глава на човек. В този процес им е помагала т.нар. прана – жизнена сила.
Ернст Мулдашов разказва, че според хималайски йоги божествената прана е способна на чудеса, включително материализация и дематериализация, лечение на болести, създаване на органи и т.н. Според тях на земята има места, където праната се съхранява във вид на кълба. Тези места се наричат „врати към бъдещето“. Ако хората достигнат необходимата степен на душевна чистота и умствено развитие, пред тях ще се отвори „вратата към бъдещето“. Тогава те ще могат да контактуват с кълбата прана. Това рязко ще промени пътя на развитие на човечеството. Кълбата прана не могат да бъдат подчинени и овладени – те са многократно по-силни от хората. Мулдашов смята, че египетските пирамиди са построени с цел съхраняване на кълбата прана.
Що се отнася до онези научни предпоставки, които биха потвърдили възможността за създаване на тази фантастична технология, една от тях е успешното превеждане на вътретъканната вода във вискозно състояние. Това се смята за четвъртото състояние на водата. На базата на експерименти има сериозни основания да се смята, че тази вода се държи като „водна стволова клетка“. Тоест тя може да съхранява и реализира информация за създаването на „воден човек“ и съпроводения с него „телесен човек“. Но не можем да управляваме тази информация, защото не разполагаме с кълба прана. Въпреки това вече доста успешно се провеждат изпитание за т.нар. „воден алоплант“.
А какъв е бил смисълът да се създават хора с глави на животни в древността?
Ако посетите Каирския музей, ще откриете огромно разнообразие от необичайни статуи: хора с глава на чакал, на лъв, крава, овен, сокол, ибис, птица с глава на човек и т.н. Създава се впечатлението, че хора от паралелни светове, посетили някога Древен Египет, са експериментирали със създаването на нов земен човек, който да е по-адаптиран към условията на живот в триизмерно пространство. Тези експерименти очевидно са продължили хилядолетия. През това време са анализирани преимуществата и недостатъците на различните типове хора. Някои са способни да се хранят с трева, други имат силата на хищници, има също летящи хора и т.н.
Но въпросът е къде са сега тези хора с глави на животни и птици? От редица езотерични литературни източници става ясно, че под пирамидите в Гиза е разположен огромен подземен град, все още недостъпен за нас. Напълно е възможно там, в състояние сомати, да се намират тези необичайни водноклонирани хора.
В подобни изследвания трудно може да се отдели фантазията от реалността на събития отпреди хилядолетия. Въпреки това с всяка нова експедиция се затвърждава мнението, че след Всемирния потоп човечеството е създадено отново. При това процесът се е реализирал на няколко места едновременно.