Планетата Х се намира зад орбитата на Нептун

OqYyBeJ2zwU

До този извод стигнали астрономи от Калифорнийския университет въз основа на проведен анализ на обекти от пояса на Койпер, които се намират отвъд орбитата на Нептун и Плутон.

Учените изследвали орбитите и движението на транснептунови обекти от гледна точка на орбиталния резонанс, в който се движат тези космически тела спрямо десетата планета. Изводът от проучването показва, че Планетата Х, която има маса не по-малко от 10 земни маси, действително се намира някъде зад орбитата на Нептун.

fAnsxgasosw

Планетата Х се върти с наклон от 18 до 48 градуса към еклиптиката. Много трудно е тя да бъде засечена с телескоп заради огромните разстояния. Освен това планетата е много тъмна и студена и за да бъде видяна, се изискват много точна настройка и прецизни изчисления.

OxyCnAdxNgQ

Всички данни сочат, че откритите големи обекти зад орбитата на Нептун се намират в орбитален резонанс с Планетата Х. Астрономите смятат да продължат търсенето на обекти в пояса на Койпер, чиято орбита може да потвърди влиянието на тази масивна планета върху тях.

%d bloggers like this: