НЛО, 100 пъти по-голямо от Земята, излита от Слънцето (видео)

Нашето светило постоянно е наблюдавано от няколко групи космически спътници, които фиксират всичко, което се случва в околослънчевото пространство, и предават снимките на Земята в реално време.

За периода на наблюденията са зафиксирани множество неидентифицирани летящи обекти около Слънцето. Понякога те извършват зареждане със слънчева плазма, а друг  път от светилото излитат НЛО, които по размери превишават диаметъра на нашата планета 100 и повече пъти.

За пореден път подобен гигантски обект е забелязан да излита от Слънцето. Данните са предадени от космическите апарати SOHO и SDO, които извършват наблюдения на нашата звезда.

Мнозина ще кажат, че това е невъзможно и всеки обект, влязъл в нажежената атмосфера на Слънцето, ще бъде изпепелен. Но нека напомним, че според теориите на доста известни в научните кръгове специалисти, съществува вероятност извънземни цивилизации да използват нашата звезда като портал за придвижване в пространството. Спомнете си само различни филми и сериала „Старгейт“. Нещо подобно се случва и сега, когато огромната енергия на Слънцето се използва за мигновено придвижване от една точка на космическото пространство до друга.