Нелеката съдба на „водния двигател“

Защо хората не променят своя технологичен начин на живот, за да се впишат по-хармонично в планетарните екологични системи? И не става дума само за общоизвестните екологично чисти технологии – използването на слънчевата, вятърната и океанската енергия на приливите. Става дума за много по-революционни технологии, за които изгарянето на изкопаеми горива е минало.

Един от тези авангардни методи е автомобилът с устройство, базирано на разграждането и последващо изгаряне на молекулите на водата. Този двигател се изобретява най-малко от седемдесет години, но едва сега, през XXI в. постепенно става ясно защо тези нововъведения все още не са масово достъпни.
Проблемът на подобни устройства е, че те напълно ще променят световния енергиен бизнес. Може би дори ще го разрушат. Затова представляват заплаха за транснационалните корпорации в енергетиката.
Само преди 10 години (2008 г.) на изложба в Осака японската компания Genepax представя своя „воден автомобил“. За шофьора на това превозно средство няма значение с какво ще зарежда: газирана, чешмяна или езерна вода. Устройството, генериращо гориво, разгражда водата на молекули кислород и водород, които изгарят и автомобилът се движи.
Реалността и практическата ценност на този автомобил са патентовани в патентните ведомства по цял свят. И така, автомобилът съществува. И то не на чертежи или в YouTube, а пътува по пътищата реално. Всичките му агрегати са произведени и патентовани. И то още  през… 2008 г.!
От това следва, че през настоящата 2018 г. японската компания Genepax би трябвало да е не по-малко известна от Ford. Но чували ли са нашите съвременници за тази японска фирма? Разбира се, че не. Само година след представянето на своето транспортно средство тя е разорена и закрита.
Genepax не е единствената група новатори, които се опитват да прокарат водородното гориво. Стенли Майер е друг гениален изобретател единак. Той измисля и сам построява двигател, работещ на принципа на разграждане на водата. Като по чудо историята на този човек става достъпна за масите, попадайки в репортаж на местна новинарска станция в Охайо.
Но какво се случва със Стенли Майер? Позлатили са го потенциалните инвеститори? Дали са му купища пари да построи автомобили с водни двигатели? Не, не и още веднъж – не!
Първо, след появата на клиповете на Стан в новините някакви „експерти“ го обявяват за мошеник. По-късно той посещава ресторант на крайпътен паркинг, поръчва си боровинков сок, почувства се зле, излиза на улицата и… умира.
Водата е идеалният източник за гориво. Молекулите й се състоят от два атома водород и един атом кислород. При пропускане на електрически ток с определени параметри през водата тя се разгражда на съставните си елементи.
При последващо горене на кислорода и водорода в двигателя се получава два пъти и половина повече енергия, отколкото при изгарянето на бензин. При това продуктът на изгарянето е… водната пара, която се връща обратно в атмосферата, а от там – във водните басейни под формата на валежи.
Неотдавна изследователи от Virginia Tech добиват водородна енергия от вода по друг метод. Те откриват, че съдържащата се в растенията ксилоза разгражда молекулите на водата също така добре както и електричеството.
Друго направление на изследване са така наречените устройства за свободна енергия, чиято реализация ще доведе до грандиозни технологически изменения в световен мащаб. Но дори не можем да си представим колко много хора са въвлечени в укриването, замитането и осмиването на информацията за подобни открития.
Те, от своя страна обаче, са финансирани от съвсем малка група – хората, владеещи нефтените, газовите и въглищните компании. Затова струва ли си да се учудваме, че всеки, който е постигнал някакъв успех в алтернативната енергетика, се сблъсква с поток от нещастия. В лаборатории на такива новатори избухват пожари, а мнозина изобретатели са осакатени и дори убити.
Въпреки това алтернативните технологии са толкова грандиозни, че в епохата на глобалните мрежи и пълната прозрачност те рано или късно ще намерят пътя към хората. Десетки истории съществуват само за технологиите на електролиза на водата с цел получаване на водород като гориво. Затова да се надяваме, че ще се намерят още вдъхновени изобретатели на алтернативни водородни автомобили…

%d bloggers like this: