НАСА: Живеем в холограмен свят, създаден от извънземните

09601626

Когато казват, че в НАСА няма непредубедени и възприемчиви към съвременните реалности и идеи учени, грешат. Много специалисти там проявяват достатъчна гъвкавост и дори допускат възможността човечеството да живее в холограма, създадена от представители на извънземна цивилизация.

Как да се отнасяме към мисълта, че всичко, създадено някога от хората, е продукт на авангардна компютърна програма? Че нашите отношения, усещания, спомени се генерират от суперкомпютри…

За първи път тази интригуваща теория е предложена от професора във Факултета по философия на Оксфордския университет Ник Бостром, който е и директор на създадения там Институт за бъдещето на човечеството. Този английски изследователски институт функционира като част от Факултета по философия и Колежа на XXI век на Джеймс Мартин. Задачата на института се състои в изучаването на такива важни и първостепенни области за човечеството като влиянието на технологиите и опасността от глобална катастрофа в бъдеще. В своята работа изследователите използват междудисциплинарен подход.

При това институтът по всякакъв начин способства за участието на обществеността в управлението на държавата, предприятията, университетите и други организации, за развитието на двустранен диалог между тях.

matrix2

Теорията на Ник Бостром се споделя и от още няколко авторитетни учени. Така например директорът на Центъра за еволюционни изчисления и автоматизиран дизайн в Лабораторията за реактивно движение на НАСА Рич Терайл предполага, че нашият създател е космически програмист. Това означава, че живеем в холографски свят и всичко около нас (включително самите ние) е нереално. Наскоро в интервю за списание „Уайз” ученият от НАСА обсъжда перспективите, базиращи се върху стремително ускоряващите се способности на компютрите да моделират масови и сложни светове и системи.

„Днес най-бързите суперкомпютри на НАСА работят два пъти по-бързо от човешкия мозък – казва Терайл. – Ако се направят прости изчисления по закона на Мур (който гласи, че мощността на компютрите се удвоява на всеки две години), ще стане ясно, че през следващото десетилетие тези машини ще могат за месец да изчисляват човешки живот с продължителност 80 години, в това число – всяка негова мисъл, родена във всеки момент от съществуването.”

matrix3

Много почитатели на тази теория се вдъхновяват от идеята, че при това положение няма да е необходимо човечеството да преминава през всички стадии на еволюционно развитие, започвайки от доисторическата слуз. Едно от обясненията е, че живеем в рамките на изкуствено създаден модел и виждаме това, което трябва да видим в най-подходящия за това момент. Идеята, че нашата Вселена е фикция, родена от компютърен код, позволява да се решат редица несъответствия и тайни на Космоса, в това число и за търсенето на извънземен живот и мистерията на тъмната материя.

Но мнозина изследователи смятат теорията за матрицата за погрешна. Професор Питър Миликън, преподаващ философия и информатика в Оксфордския университет, посочва, че тя се базира на допускането, че намиращият се вън от матрицата „суперинтелект” мисли приблизително по същия начин като нас. Ако предположим, че светът е моделиран от извънземен разум, не е ясно защо той е ограничен от същите идеи и методи, характерни за хората.

matrix

Група привърженици на теорията за матрицата изхождат от това, че структурата на реалния свят, която виждаме около себе си, напомня в много отношения виртуална мрежа, че сама по себе си тя не би могла да придобие такава форма – следователно е моделирана от компютърен интелект.

Противниците на тази идея предполагат, че структурата на „виртуалната мрежа” не може да бъде доказателство за съществуването на холограмна действителност, независимо че в реалния живот много неща наистина се основават на определена матрица.

Въпреки това проф. Миликън смята, че идеята за матрицата сама по себе си е достатъчно интригуваща и интересна, макар че се отнася към разреда на безумните идеи, споделя той в интервю за „Дейли Телеграф”.

2 thoughts on “НАСА: Живеем в холограмен свят, създаден от извънземните

  1. “ако предположим че светът е моделиран от извънземен разум не е ясно защо тои е ограничен от същите идеи и методи характерни за хората” доста повърхностно изказване.ако се предположи че сме създадени ,то логично е да мислим че идеите и методите са въведени от “писачите” на програмата т.е.извънземните тъи като те са го създали. така че методите и идеите са техни а не наши.

  2. В книгата ,,Разговори с Бога” е изказана същата позиция за света около нас.

Comments are closed.

%d bloggers like this: