Мистериозни структури на обратната страна на Луната

В книгата „Lunar Orbiter фотографски атлас на близката страна на Луната“ освен научната информация за земния спътник е приложен диск с фотографии, които обаче предизвикват множество въпроси. Върху много от тях в кадъра, заснет от автоматичната станция, попада не само видимата страна на ghostwriting agentur Луната, но и част от областта, оказала се на границата между светлина и тъмнина. Именно там се виждат изкуствени структури, кули или сгради, хвърлящи сенки и образуващи геометрични структурни композиции.