Кой е живял на Земята преди нас?

94307-jugra

Една от любимите идеи на писателите-фантасти се състои в това, че според тях нашата цивилизация  не е първата и може би не е последната на Земята.

За първи път за това заговорили след създаването на атомната бомба, когато човечеството получи възможността няколко пъти да унищожи всичко живо на планетата. Но тази теория има и противници, които твърдят, че тъй като не можем да открием никакви следи от развита цивилизация, следователно тя не е съществувала. Впрочем с тези аргументи би могло да се поспори, тъй като в различни части на света миньори периодично намират в скалите детайли, прекарали под земята не по-малко от няколко милиона години.

Група изследователи от Харвардския университет успяла да даде отговор на въпроса как ще изглежда Земята в случай на световна война или някаква друга катастрофа, която може да доведе до изчезването на Homo sapiens. С помощта на компютърно моделиране те установили, че само след 50 000 години от градовете и големите мегаполиси ще останат само руини.

След 100 000 години те ще се превърнат в пепел. Всеки изкуствен материал – бетон, желязо или пластмаса – с времето се разпада и след около 2 млн. години няма да остане и намек, че някога на Земята е имало хора.

Това, разбира се, не доказва съществуването на “дочовешки” цивилизации, но според резултатите от изследванията, ако те действително са загинали преди няколко милиона години, сега нямаше да можем да открием следите им. В същото време, ако към момента на своето унищожение прачовечеството е успяло да излезе в Космоса и да посети поне Луната, то там всички артефакти биха се запазили, тъй като нашият естествен спътник е лишен от атмосфера и следователно от агресивна среда. Излиза, че именно там трябва да търсим!

%d bloggers like this: