Квантовата реалност: животът е това, в което вярвате

 

Нобелови лауреати в областта на физиката доказват, че без съмнение физическият свят представлява единен океан от енергия, която възниква и след милисекунди изчезва, пулсирайки отново и отново. Няма нищо трайно, нищо вечно…

Вселената на филмова лента

Доказано е, че само мисълта ни позволява да съберем и задържим заедно онези „обекти”, които виждаме в това постоянно променящо се поле на енергията. Но тогава защо виждаме човек, а не мигаща сгъстена енергия?
Представете си ролка с кинолента. Филмът представлява набор от картинки, сменящи се със скорост 24 кадъра секунда. Кадрите са разделени с интервал от време. Но благодарение на скоростта, с която лентата се върти, възниква зрителна измама и си мислим, че виждаме постоянно движещо се изображение.
Спомнете си сега за телевизията. Електроннолъчевата тръба на телевизора е просто тръба с множество електрони, които се удрят в екрана по определен начин и така създават илюзия за форма и движение. Ето какво представляват всички обекти.
Човек разполага с пет сетива (зрение, слух, осезание, обоняние и вкус). Всяко от тях има определен спектър. Например кучето чува звука в различен диапазон от човека. Змията вижда светлината в различен спектър от нас и т.н.
С други думи, нашият комплект сетива възприема заобикалящото ни море от енергия от определена ограничена гледна точка. И въз основа на това изгражда изображението. Това е непълна и не особено точна картина, а само интерпретация. Всички наши интерпретации са базирани не на обективната истина, а изключително на „вътрешната карта” на реалността, оформила се у нас.
Нашата „карта” представлява резултат от натрупания в течение на житейския ни път опит. Нашите мисли са свързани с тази невидима енергия и те определят какво формира тя.
Мислите буквално преобръщат Вселената частица по частица с цел да създадат физическия живот.
Огледайте се наоколо. Всичко, което виждате във физическия свят е започнало като идея. Идеята, която нараства според това как е споделяна и изразявана. Докато не добие достатъчни измерения, за да може след няколко етапа да се трансформира във физически обект. Буквално човек се превръща в това, за което най-много мисли.
Животът ви се превръща в онова нещо, в която най-силно вярвате. Светът в буквалния смисъл на думата представлява огледало, което ни позволява да изпитваме във физически план всичко, което смятаме за истината за себе си. Докато… не променим гледната си точка.
Квантовата физика ни демонстрира, че светът около нас не е нещо трайно и неизменно, както би могло да ни се струва. Напротив, той непрекъснато се променя, изграден е върху нашите индивидуални и колективни мисли. Това, което смятаме за истинско, всъщност е илюзия, почти цирков трик. За щастие, вече сме започнали да разкриваме тази илюзия и най-главното – да търсим възможности да я променим.

ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ ТЯЛОТО НИ

Човешкото тяло се състои от девет системи: на кръвообращението, храносмилателна, ендокринна, мускулна, нервна, репродуктивна, дихателна, скелетна и на пикочните пътища
А от какво се състоят те? От тъкани и органи.
От какво се състоят тъканите и органите? От клетки.
Клетките, на свой ред, се състоят от молекули.
Молекулите пък се състоят от атоми.
А атомите – от субатомни частици.
И от какво се състоят субатомните частици? От енергия!
Всички ние сме чиста енергия – светлина в нейното най-прекрасно и разумно въплъщение. Енергията е постоянно изменчива под повърхността. Но в същото време се намира под контрола на нашия интелект.
Човекът е едно голямо звездно и могъщо същество. Ако можем да се видим под мощен електронен микроскоп и да проведем други експерименти над себе си, ще се убедим, че се състоим от сгъстена постоянно променяща се енергия във вид на електрони, неутрони, фотони и т.н.
Същото се отнася и за всичко, което ни заобикаля. Квантовата физика ни казва, че именно актът на наблюдаването на обекта го кара да бъде там и такъв, където и какъвто го виждаме.
Обектът не може да съществува независимо от своя наблюдател!
Така че става ясно, че наблюденията ни, нашето внимание към каквото и да било и нашето намерение буквално създава дадения обект. И това е научно доказано.
Нашият свят се състои от дух, разум и тяло. Всеки от тези три елемента – духът, разумът и тялото, изпълнява функция, която е уникална за него и не е достъпна за останалите. Това, което виждат вашите очи и усеща тялото ви, е физическият свят, който ще наричаме тяло. Тялото е ефектът, създаден поради причина. А въпросната причина е мисълта.
Тялото не може да съзнава. То може само да усеща и да бъде осезаемо. В това е уникалната му функция. Мисълта не може да усеща. Тя може само да измисля, създава и обяснява. На нея й е необходим свят на относителност (физическият свят, тялото), за да усеща самата себе си.
Духът е всичко съществуващо, което дава живот на мисълта и тялото. Тялото няма власт да създава, макар че създава такава илюзия. Именно тази илюзия е причината за множество разочарования. Тялото е просто резултат и не е в неговата власт да стане причина или да създаде нещо.
Ключова в цялата тази информация е възможността за нас да се научим да виждаме Вселената по различен начин. За да дадем въплъщение на всичко, което е наше истинско желание.