Името е програма на съдбата

Imena_default

От древността се смята, че името, дадено на детето при раждането, оказва влияние върху бъдещата му съдба, затова много народи спазват обичаи и поверия, свързани с процеса на именуване на човека.

Някога при кръщението името на християнското дете е подбирано в съответствие със светците. При това светецът, чието име получава новороденото, трябва да се чества не преди рождения ден на малкия човек. При мюсюлманите името на детето се подбира от моллата.

В културите на много народи е съществувал, а някъде и днес битува, обичаят да се дават на детето не едно, а две и дори повече имена. Тази практика е обичайна за жителите на Изтока. При римляните е интересен обичаят, в съответствие с който имена са имали само първите четирима синове в семейството, останалите разполагали с „пореден номер”. Момичетата римляните наричали като бащите им, но в женски род (Юлий – Юлия).

Интересен извод прави английският лекар Тревър Уестън. Той установява, че пациенти, чиито имена започват с букви от последната третина на азбуката, страдат три пъти по-често от сърдечносъдови заболявания, отколкото щастливците с имена, започващи с буква от първата част на азбуката. А други изследователи обръщат внимание на факта, че „едноименните” хора – адашите, по някаква причина боледуват от едни и същи болести. Напълно възможно е причината да се крие в програма, заложена в звуковете, съставящи името на човека.

Оказва се, че звученето на името наслагва своеобразен печат върху характеристиките на своя притежател. Това е напълно реално, тъй като самото име се състои от звуци с различна окраска и тембър. Звуковата вибрация, създавана от името, оказва различно въздействие върху определени структури на мозъка.

Проведен е интересен опит, при който към поредица от усилватели е включен микрофон с мембрана, върху която е насипан метален прах. След като по микрофона неколкократно се произнася едно и също име, върху мембраната всеки път се образува един и същи рисунък!

Доказано е, че различните имена въздействат различно върху усещанията и несъзнателните асоциации на хората. Така например в един експеримент участниците са накарани да асоциират име с даден цвят и е установено, че голяма част от анкетираните дават доста сходни отговори. Въз основа на резултатите от експеримента името „Татяна” най-често се свързва с червения цвят, а „Елена” – със синия. Известно е, че червеният цвят се възприема от подсъзнанието като тревожен, опасен и агресивен. Синият, обратно, е символ на умиротворението. Според данни на Борис Хигир – известен изследовател, занимаващ се с изучаването на влиянието на името върху човешката съдба, Татяните са властни и поривисти натури, склонни към решителни действия, докато Елените имат мек и благ нрав.

В заключение може да се каже, че името е не просто поредица от гласни и съгласни звуци, а истинска програма, която се дава на човека от момента на раждането му. Дали вярваме, или не, фактите доказват, че връзка между името на човека и неговата съдба определено съществува…