„Изумруденият скрижал” на Хермес

02

Историците открили доказателства, че Хермес, смятан за божество, е бил реален човек. Бил е върховен жрец на Египет и посланик на Висшите сили, дал на хората знанието. Наследството на Хермес представлява 18 трактата, в които се съдържа информация за устройството на света и законите на мирозданието. Основните езотерични направления произлизат именно от това учение.

Хермес е написал общо 42 книги, освен философските учения, в които се разкриват тайните на строежа на човешкото тяло, на лечението, описват се практики за самопознание. Негова е известната фраза, която гласи, че ако опознаеш себе си, ще опознаеш и света. Иисус изучава учението на Хермес и прави изводи за повишаване на личната духовност.

Когато Александър Македонски завзема Египет, той посещава гроба на Хермес, върху който е поставена плоча с изсечени върху нея слова. Според легендата тя била огромен изумруд, а думите били изписани със скъпоценни камъни. Това е знаменитият „Изумруден скрижал” – послание към бъдещите поколения. Основополагащата мисъл в учението се състои в това, че всичко в света е взаимосвързано, че във всяка клетка се отразява цялата Вселена. Законите за всички единици на мирозданието са единни. Добро и зло, светлина и тъмнина, Бог и дявол – това са различните страни на една и съща сила, те имат единен произход. В съвременния свят този феномен е прието да се нарича дуализъм.

03

Учението съдържа информация за активното и пасивното начало в живота, които в източната практика започват да се наричат ин и ян. Там е отразен и един важен принцип на развитието – цикличността, който се проследява не само в природата (смяна на сезоните, приливи и отливи), но и в живота на всеки човек. Дори вълновата природа на нещата, която днес е обект на съвременната физика, за първи път е описана именно от Хермес. Учението му е пробив за цялото човечество, то дава началото на много науки.

В периода на късната Античност гърците отъждествяват Хермес с египетския бог на мъдростта Тот. А от историята и митологията на Египет се вижда, че бог Тот е историческа личност.

Бог Тот е Бог-маг. Може би единственият от боговете с ясно определени магически способности: „Аз дойдох, за да встъпя във владение на своя трон и за да придобия величие, защото ми принадлежи всичко, което е било преди вашето идване, богове; отстъпете и застанете след мен, защото аз съм маг!”.

01

Тот-Атлант (Хермес Трисмегист в следващото Му въплъщение) е Божествен учител, известен от времената на древен Египет. Историята на живота му е описана в Изумрудените скрижали на Тот-Атлант, открити от д-р М. Дореал при изследвания на пирамидите в Южна Америка.

В Скрижалите Тот разказва за Атлантида – изчезнал древен архипелаг, състоящ се от два големи острова в Атлантическия океан, за атлантите, които успяват да изградят високоразвита цивилизация.

Но най-главната особеност на Атлантида е, че там дълго време доминира система от истински философско-религиозни знания, позволила на много хора бързо да се издигнат в своето развитие до Божествеността и по този начин да завършат личната си човешка еволюция.

В Скрижалите Тот-Атлант описва причината за гибелта на Атлантида: съкровените знания попадат у недостойни личности и те ги използват за зло. Започват и кървави жертвоприношения, поради което сред хората започват масово да се появяват същества от ада. В резултат на всичко това атлантите деградират.

По време на гибелта на Атлантида (по Висша воля двата острова един след друг са потопени в океана) Тот-Атлант се прехвърля с група достигнали Божественост атланти в Кхем (Египет). По този начин висшите духовни знания на Атлантида са пренесени в Египет, както и в други страни.

Освен Изумрудените скрижали на Тот-Атлант голяма популярност получава и знаменитият Изумруден скрижал на Хермес Трисмегист.

„Изумруден скрижал (Tabulae smaragdinae)” – т.нар. „Завещание (или слова на тайните)”. Една от разпространените версии на тълкуването на надписа гласи, че това е рецепта за получаване на философски камък. Според преданието легендарният документ е оставен от Хермес Трисмегист върху пластина от изумруд в недрата на египетски храм или е открита върху гроба на Хермес от Аполоний Тиански (І в. от н.е.). Наличните ранносредновековни версии на тази легенда посочват древната й възраст. Редица изследователи смятат, че първоначално е написан на гръцки в александрийската епоха. Текстът на Изумрудения скрижал е достигнал до нас в латинска версия. Според легендата той съдържа ключа към овладяването на всяка магия. Много е ценен от алхимици, астролози и други любители на езотеричното знание и магията…

 

1 thought on “„Изумруденият скрижал” на Хермес

  1. Бил е инопланетянин, а не човек !

Comments are closed.

%d bloggers like this: