Игрите на съдбата

julie_bell_drstrange

Предопределени ли са събитията, които се случват в нашия живот? Над този въпрос са се замисляли още древните философи и мъдреци. Но и до днес не му е даден отговор. Да разгледаме обаче фактите и доказателствата в полза на това, че все пак има съдба…

ЗНАМЕНИТИТЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

Доста разпространени са такива методи за предсказване на бъдещето като ясновидство, гадание, астрология и хиромантия. Последната била известна още в древен Египет. От нея се увличали такива изтъкнати антични мислители като Питагор и Аристотел. Първият достигнал до нас трактат по изкуството за определяне на съдбата по линиите на ръката е написан от Аристотел през 350 г. пр. н. е. Древните умеели да гадаят и на кости, на вътрешности на животни, на кафе…
Да проследим “съдбата” на някои знаменити предсказания.
Според библейската легенда влъхвите, използвайки метода на астрологията, предрекли на юдейския цар Ирод, че роденият в определен ден младенец ще стане цар на Юдея. Изплашен, владетелят заповядал да убият всички деца, родени в този ден. Войниците изпълнили заповедта и във Витлеем били убити хиляди бебета. Но роденият в яслата Младенец избегнал тази участ и станал цар на Юдея. Само че не земен, а небесен…
Разбира се, в легендата историческата истина не е спазена напълно. Някои историци са убедени, че цар Ирод е починал преди раждането на Христа.
Съдбата на Иисус, Неговата мисия на земята били предсказани свише дълго преди Той да се появи на бял свят. Във втора глава на Евангелието на Матей (стихове 1-12) се разказва за това, че след раждането на Иисус във Витлеем “в дните на цар Ирод пристигнали в Йерусалим влъхви от изток и казали: къде е роденият Цар Юдейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним”.

nostradamus_18thcentury

А ето и друго предсказание, направено от известния прорицател Мишел Нострадамус:
“…През октомври ще стане велико преместване… ще израсне нов Вавилон, подхранен с мерзостта на първото жертвоприношение. Той ще просъществува 73 години и 7 месеца… Ще се сплоти царството на Беса, който ще се преструва на мъдрец… После ще дойде великото Стражево куче, което ще разруши всичко, дори това, което вече е било разрушено преди… Областите, които ще нарушат изначалния си път, за да станат свободни, ще станат още по-силни… И когато разорението е в самия разгар, ще се вдигнат властелините и ще отнемат двата меча на кучето…. Народът ще го накара да върви направо, не желаейки да се подчини на противника”.
Далеч не всички пророчества на Нострадамус са се сбъдвали. Информацията, съдържаща се в неговите текстове, понякога трудно се поддавала на тълкувание, което способствало за различни трактовки. За какво става дума в този случай?
Ако предположим, че прорицателят би могъл да не разбира смисъла на това, което му се подавало отвън, и приведеният цитат се отнася до бившия Съветски съюз, то всичко застава на местата си: предсказанието за съдбите на Ленин и Сталин, войната с нацистите, предвидена е съдбата на държавата и дори срокът на съществуването й – 73 години и 7 месеца!
Известно е, че Нострадамус е предсказал точно и съдбите на трима френски крале. Карл IХ сменил Франциск II, който починал година след коронацията, след това на престола се възкачил Анри III. За тази точност Екатерина Медичи покровителствала прорицателя.
Руският поет Александър Пушкин придавал огромно значение на предсказанията. Известен факт е, че му била предсказана гибел от “бял човек”,  “бял кон” или “бяла глава”. Както знаем, това се сбъднало – неговият убиец Дантес бил блондин и яздел бял кон…

КОЕФИЦИЕНТ НА ТОЧНОСТ

Какво щастие би било да можем да предвиждаме собствената си съдба! Но така ли е в действителност? Защото, ако знаеш точно от какво и кога ще умреш, сякаш си получил смъртна присъда с отсрочка за изпълнението…

Bmagic

Най-опасното обаче в подобни предвиждания е съвсем друго. Ако получим такова предсказание, ние безусловно си даваме настройка за смърт. Появява се противоречие. Човекът се стреми да узнае бъдещето, за да облекчи живота си, а когато го узнае, се обрича на смърт. В същото време пророчеството може да се окаже погрешно.
Анализирайки предсказанията, направени от най-известните прорицатели, трябва да си спомним за “коефициента на точност”.

image.php

Например точността в прорицанията на Ванга според изследователите била под 70 процента. Ако се отхвърлят случайните съвпадения (отдавайки дължимото на теорията на вероятностите) и изводите, направени с помощта на аналитичния талант на ясновидката, ще се окаже, че Ванга е можела да предижда бъдещите събития приблизително в 60-62 процента от случаите. За екстрасенса това не е малко, но за човека, на когото предсказват бъдещето, не е много…
Не случайно в Средновековието се появил анекдот за астролога на Людвик ХI. Заради мрачните му пророчества кралят решил да накаже предсказателя, но преди екзекуцията за проверка го попитал знае ли деня на собствената си смърт. “Аз ще умра три дни преди Ваше величество!”, отговорил той и бил спасен.
Въпросът не е в това, съществува ли бъдеще във вид на съдба във времето и пространството, а в това, доколко това виртуално бъдеще е фатално за човека? Имаме ли свобода на избора?
Повечето факти свидетелстват, че съдбата не е програма, а само очертан контур на живота. За реализацията на своето предназначение човек при раждането си е надарен със съответните черти. Но това, какво ще постигнеш, зависи вече само от теб. Свободата на избора в рамките на даденото свише остава за човека. Макар че при силно желание и правилно поведение можем да променим съдбата си.
Някои астролози разделят съдбата на човека на три вектора: хепитурен (хороскопска карма), провиденциален (структура на кармата) и вектор на волята, смятайки, че една трета от съдбата определят звездите, една трета – кармата, и останалата трета – е изборът на човека.
Хепитурният вектор може да бъде изчислен по някакви предсказателни системи – такива като хороскопи, карти Таро и т. н. Повечето хора не са в състояние да влияят на фаталните предсказания. На това са способни само тези, които притежават определени знания и навици. Така например Алфонс Луи Констан – най-великият френски “посветен”, успял да предотврати смъртта на двегодишния си син.
Векторът на Провидението, или кармата, се разкрива на великите мъдреци и светците, надарени с дарбата на прозорливостта. Но и те са безсилни над предначертаните от тях събития – техния ход може да промени само волята Божия. В този случай на хората остава само да се обръщат към Небесата с молитва и да молят да се избавят от нещастията.
“Съдбата е като нишка, единият край на която се намира в ръцете на човека, а другият – в Божиите ръце, – смятат индийските хироманти. – Това, което е в ръцете на Бога, е тайна, непостижима за човека, затова трябва да съсредоточим усилията си върху това, което зависи от нас.”

1 thought on “Игрите на съдбата

Comments are closed.