Ефектът на Пигмалион (самосбъдващо се пророчество)

Ефектът на Розентал (или ефект на Пигмалион) е психологически феномен, който се състои в това, че ако човек е твърдо убеден във верността на някакво пророчество, с действията си способства за неговото реализиране.

През 1968 г. психолозите Розентал и Ленора Якобсон провеждат експеримент, в който участват деца от училище в Сан Франциско. Същността му е да се провери интелектуалното ниво на учениците. Психолозите подбират няколко деца, които според тях са с изключителни интелектуални способности. Педагозите са много учудени от избора им, тъй като според тях избраниците им не притежават каквито и да било специални дарби. Но специалистите уверяват, че децата не са се проявили, че интелектуалният им потенциал в бъдеще непременно ще се разкрие. Оказва се, че психолозите избират ученици с висок IQ на случаен принцип. Но най-удивителното е, че когато Розентал и Якобсон отиват в края на годината в училище, за да измерят коефициента на интелигентност на учащите се, откриват, че децата, които са избрали в началото на годината като такива с високи умствени способности, показват най-висок IQ.

Експериментът нагледно показва, че получаваме това, в което вярваме. Неволно учителите повярвали в думите на психолозите, че избраните от тях деца са с висок коефициент на интелигентност, и им предали очакванията си, а те, от своя страна, оправдали надеждите на учителите си и постигнали високи резултати.

 

%d bloggers like this: