Електроцентрала в древен Египет?

EGYPT-ELECTRICITY

Съществува хипотеза, според която най-известният строеж в Египет е устройство за производство на електричество. Става дума за пирамидите в Гиза, за които някои смятат, че са били използвани като древна електроцентрала.

Тази версия за първи път изказва авторът и изследовател Кристофър Дън в своите книги „Електроцентралата на Гиза” и „Изгубените технологии на древен Египет”. Дън твърди, че „Камерата на царя” в центъра на Хеопсовата пирамида някога е играела ролята на централен генератор. Тя е изградена от розов гранит, богат на микрокристали кварц.

Голяма част от пирамидата на Хеопс е построена от гранит. Гранитът се състои от множество дребни кристали кварц, които под налягане и/или в резултат на вибрации изработват електричество. В научното общество това явление е известно като пиезоелектричен ефект. Той се прилага в много съвременни технологии – например високоговорители, преобразуватели на сигнала, както и в автомобилната индустрия.

Според Дън и други привърженици на тази теория гранитният саркофаг в „Камерата на царя” (която е изсечена в огромен къс розов гранит) е преобразувал нискочестотните вибрации на земята в електрическа енергия. Според Дън поддържащите греди на тавана в „Камерата на царя” имат идеални размери за резонанс с тази честота.

Повечето прибори, облекчаващи нашия живот, работят с електричество. Възможно ли е мъдреците от древен Египет и Месопотания да са имали представа за електричеството и дори за електрическо осветление и електроприбори? Ако се разгледат детайлно някои археологически находки, отговорът става очевиден.

17

Едно от най-често привежданите доказателства е релефът в храма Хатхор в Дендер, Египет, където са изобразени фигури на хора, стоящи редом с обект, наподобяващ електрическа крушка. Патронът прилича на лотосов цвят, има и лост, излизащ от долната част на „устройството”. Във вътрешността на „крушката” се намира „змия”, излизаща от „патрона” във формата на цвят на лотос. Според привържениците на тази хипотеза – в лицето на автора на „Колесницата на боговете” Ерих фон Деникен, тази „змия” представлява нажежаваща се жичка.

Фон Деникен създал в лабораторни условия действащ модел на египетската крушка – тя работи, излъчвайки бледа светлина с виолетов оттенък. Той използвал и същите материали, включително два метални пръта и тел, която ги съединява.

1 thought on “Електроцентрала в древен Египет?

  1. Да, пирамидите бяха и енергоцентрали. Малко хора знаят, че по поречието на Нил има стотина пирамиди и че във всички пирамиди е влизала … вода. Сега само възрастните помнят, че ако се намокри купа сено (има близка до пирамида форма), вътрешността и неимоверно се загрява и може да се самозапали. Същото става и ако се намокри купчина въглища. Известно е, че големи купища от свърх ниско калорични въглища в Донбас са се самозапалвали след намокряне. Тайната на тази енергия е дадена от Учителя, но със строга забрана за разгласа за прочелите я или присъствали на лекцията.Пирамидите са били многофункционални съоръжения и са предавали енергията безжично, а приемниците сте ги виждали по фрески и папируси, но не сте се усещали за какво са. Безжични приемници на енергия е имало и накрая на многократно изобразявани жезли.В китай пирамидалните комплекси направо имат вид на енергокомплекси и също са покрай реки или вече пресъхнъли такива. Англичаните които са представители на лявото посвещение на Земята са направили много за да не стигне никаква информация до нас.Всичките им археолози са били военни (полковници), а към всяка експедиция е имало прикрепена фалшификаторска работилница за подмяна на “нежелани” факти.Информацията получих от възрастен британски археолог.

Comments are closed.

%d bloggers like this: