Древните карти на атлантите

 

Съществуват древни карти, съставени преди нашата ера, които по точност не отстъпват на съвременните. Те многократно са пренасяни от един материал на друг. Но човечеството по всякакъв начин се е стремяло да съхрани получените някога знания за света, предадени вероятно от неизвестна могъща цивилизация…

КАРТАТА НА ПИРИ РЕЙС

По полетата на картата на Пири Рейс има надпис: „Никой в настояще време няма карта, подобна на тази. Съставяйки я, използвах двадесет морски карти и осем „мапа мундис“, тоест карти, наричани от арабите „джаферии“ и съставени още във времената на Александър Велики, на които е изобразен целият обитаем свят“.
Тази карта е съставена през 1513 година от турския адмирал Пири Рейс. Тя е част от неговия атлас „Китаб-и-бахрие“ („Книга на моретата“). Едва през 1956 година, когато картата попада при американски военни картографи, започва планомерното й изучаване, подарило ни толкова сензации.

СЕНЗАЦИЯ №1

На картата са изобразени и двете Америки. Нищо чудно, на пръв поглед, тъй като картата е завършена след плаването на Колумб. Но великият мореплавател не е направил толкова старателно картогеографско описание на местността, а експедицията му не е навлизала дълбоко в континента. Затова той не би могъл да изобрази делтите на американските реки и още по-малко Андите!
Самият Пири Рейс пише за Колумб: „Неверникът на име Коломбо, генуезец, открил тези земи. В ръцете му попада една книга, в която той прочел, че на края на Западното море, далече на Запад, има брегове и острови. Там са намирани всякакви метали и скъпоценни камъни. За страстта на туземците към стъклените украшения Коломбо също узнава от тази книга и ги взема със себе си, за да ги размени за злато“.
Оказва се, че Колумб е имал някаква книга, както и карта, от които се ръководи в плаването си. Може да се предположи, че Христофор Колумб, женен за дъщерята на магистъра на бившия орден на тамплиерите, получава от него древна книга, както и карта на Америките, които са му ориентири в пътешествието. А да знаеш накъде плаваш, е залог за успеха в епохата на Великите географски открития!
За нас е по-важен изводът, че картите на Колумб и картите на Пири Рейс имат един и същи древен източник! А за това колко древен е той, разказва следващата сензация.

СЕНЗАЦИЯ №2

На картата на Пири Рейс е изобразена бреговата линия на Антарктида, при това предадена с изключителна точност! Изводите на съвременните учени говорят, че Антарктида върху тази карта е показана още преди пълното й обледеняване (тоест отпреди около 6000 години).
Ето отчета на американските картографи: „Твърдението, че долната част на картата показва Брега на принцеса Марта, част от Земята на кралица Мод в Антарктида, както и полуостров Палмера, има основания. Според нас това обяснение е най-логичното и може би най-коректното. Географските подробности, изобразени в долната част на картата, прекрасно кореспондират с данните от сеизмологичното разузнаване, направено през ледената шапка от шведско-британска антарктическа експедиция през 1949 г. Това означава, че бреговата линия е нанесена на картата преди да бъде покрита с лед. Няма версии по какъв начин тези данни биха могли да бъдат получени при предполагаемото ниво на географските знания от 1513 година“.
А сега да съпоставим: обледеняването на Антарктида настъпва, когато се топят ледниците в Америка и Европа. (Има се предвид потопът от 9612 г.пр.н.е., свързан според някои учени с отклонението на земната ос.) Но ако имаме работа с такъв съвършен древен източник, остава открит въпросът: от кого и кога е създаден?

КАРТАТА НА МЕРКАТОР

Герард ван Кремер (известен като Меркатор) е фламандски картограф и учен. Интерес в атласа му от 1569 г. представлява отново карта на Антарктида, където прекрасно се виждат Морето на Амундсен, нос Герлахер и нос Дарт на Земята на Мери Бърд, остров Терстън и други географски обекти. Но и тази карта не е последна в тази верига…

КАРТАТА НА ФИЛИП БУАШЕ

Картата е публикувана през 1737 г. – почти сто години преди антарктическата експедиция на Белингсхаузен и Лазарев. Поразителен е фактът, че тя е създадена още преди началото на обледеняването на материка! На нея Източна и Западна Антарктида са разделени от пролив, преминаващ по линията на Трансантарктическите планини, която може да се открие само при пълната липса на ледници!
И така, източник на картата на Буаше се оказва дори още по-древен, отколкото на картата на Пири Рейс и Меркатор!

ОТКЪДЕ СА ТЕЗИ АРТЕФАКТИ?

Американците имат голям принос в изучаването на древните карти. Историкът и географ проф. Чарлз Хепгут прави сравнение на бреговата линия на Антарктида и на всички достъпни древни артефакти. В своята книга „Картите на морските царе“ той пише: „Това е първото убедително доказателство, че някакъв изключително умен народ е предшествал всички народи, известни на историята…“.
Американските учени съставят карта с център на проекцията Кайро (където се намира военна база на САЩ), сравняват я с древната карта на Пири Рейс и откриват почти пълно сходство. Затова е логично да се предположи, че и центърът на проекцията на източника, според който е създадена картата на Пири Рейс, се е намирал близо до Кайро. Излиза, че древните картографи са били египтяни или техни предци?
Но как древните египтяни са можели да знаят основите на сферичната тригонометрия и почти безпогрешно да определят точната дължина на Екватора? (Ерастофен, измерващ в Античността окръжността на Земята, прави това с голямо отклонение, недопустимо при създаването на такива точни карти.) Хепгут твърди, че центърът на проекцията на древната карта на Пири Рейс минава през Александрия, където в знаменитата библиотека би могъл да се съхранява нейният първоизточник.
Може да се предположи, че древните картографи са царете на гарамантите, които управляват по онова време Египет – Платон ги нарича още царете на Атлантида! Само си представете тази могъща цивилизация, притежаваща телепатия, управляваща летателни апарати и способността за създаване на изкуствен спътник на Земята! Те са могли да изучат нашата планета от Космоса, а след това да обработят информацията с недостъпни за човечеството методи. Не е ясно само как са загинали тези свръххора. Иска ни се да вярваме, че именно те са ни оставили древното наследство. Следователно човечеството все още има шанс да достигне техните висоти в областта на науката и прогреса. Главното е да не повтаряме грешките им…