Дохристиянската писменост на славяните

 1409490015_2

Нашите далечни предци са пишели послания до своите потомци в книги, чиито листа са били направени от злато! Само в този вид предадената през хилядолетията информация е могла да достигне до нас. Такива златни книги има много и те са скрити в различни краища на света в тайни места, за да може поне по част от тях да достигне до потомците. Много от тези книги са открити и унищожени. На някои са направени копия на различни носители, но именно златните пластини-листа служат за реални, неопровержими доказателства и за тяхната древност, и за достоверността на изложената в тях информация…

1409490630_8

Именно такива книги са славяно-арийските Веди.

Една от тях разказва за събития, свързани с възникването на Даария – колония от бели хора, основана на Северния континент Мидгард-земя преди около 605 000 години; други описват събития с 40-хилядолетна давност. Но независимо от това кога е била създадена всяка от тези книги, всички те се състоят от златни пластини. Някои от тези книги са открити случайно, по щастлива случайност, запазени са и едва наскоро са станали достояние на обществото и ни се иска да се надяваме, че много от тези творби ще се появят в близко бъдеще (когато им дойде времето).

1409490289_4

Румънският крал Карл I

През 1875 г. в Румъния, по време на изграждането на стопанските сгради на манастир, построен през XVII век на мястото на древно ведическо капище, са открити около 400 златни пластини с древни писмена, които били наречени „Сантии на даките”. Румънският крал Карл I заповядва да разтопят голяма част от пластините, за да попълни празната си хазна, но преди това да се направят точни оловни копия на златните страници. Така до наши дни са достигнали не само избегналите претопяването златни пластини, но и оловните копия на претопените, което позволява да се получи цялостна представа какво са съдържали тези страници.

1409490161_3

Светите братя Кирил и Методий

„Сантиите на даките” са записани със славяно-арийски руни и никой не може да опровергае тяхната реалност и достоверност. Мнозина смятат, че писмените източници са се появили на славянска земя благодарение на светите братя Кирил и Методий, открили на славяните същността на Свещеното писание дълго преди да го направи за немците в Западна Европа Мартин Лутер в началото на XVI. Православните светци Кирил и Методий наистина извършват подвиг през IX век, превеждайки много книги от Новия завет от езика на ромеите и спомагайки за тържеството на православието.

Едновременно с това, съдейки по дешифровката на няколко надписа на „Сантиите на даките”, преди това славяните вече са имали своята архаична писменост.

 1409490398_5

Запазените златни „Сантии на даките” (всяка пластина е с размер приблизително 20 х 16 см)

 Според изследователите (първият превод на сантиите на съвременен език е направен през 1944 г.) „Сантиите на даките” са записани главно със славяно-арийски руни. Опитите на специалистите да ги преведат позволяват на лингвистите да коментират текстовете: руните, с които са написани сантиите, частично съвпадат с руните на първичната славянска писменост.

Разбира се, не бива да си правим илюзии, че всичко вече е открито и разбрано в записите на „Сантиите на даките”. Но определено може да се каже, че методът за съхраняване на информация върху метални пластини, за който говорят днес много историци, действително е съществувал в древността. Освен това може да се констатира, че писмената, които могат да се видят върху плочите, отчасти съответстват на славяно-арийските руни (каруна), сходни са и с гръцките и етруските писмена. Има известно сходство с йероглифните символи.

Но все пак темата за „Сантиите на даките” е отворена за дискусии. Ясно е само, че много народи, които днес са смятани за неродствени, доскоро са били един народ, с чиято култура можем с право да се гордеем.

%d bloggers like this: