Доказателства за съществуването на извънземни и за посещението им на Земята

Експерти, занимаващи се с изучаването на произхода на три метални обекта, открити при разкопки в Румъния още през 1973 г., стигат до шокиращи изводи…

Една от трите находки, която изглежда като резултат от човешка дейност, попада на Земята преди около 250 хиляди години. Този факт според специалистите потвърждава теорията за съществуването на извънземен разум, пише The Mirror.
Посочва се, че за първи път човечеството започва да произвежда и да работи с алуминий преди около 200 години. Но находката, чийто произход отвежда далеч извън тези граници, се състои от 90% от този метал. Това прави откритието на учените сензационно и заслужаващо вниманието на широката общественост.
Разкопките се провеждат в Румъния преди повече от 40 години, но резултатите им не се популяризират по решение на комунистическия режим на страната, отбелязва изданието. Строителите, които работят в началото на 70-те години на ХХ в. на брега на р. Марош, недалеч от град Аюд в Трансилвания, откриват три обекта на дълбочина 10 метра.

На пръв поглед находките изглеждат крайно необичайни и древни, затова за изучаването им са привлечени археолози. Специалистите отнасят двата обекта към изкопаемите, но третият се оказва по-сложен. Предметът представлява парче метал, очевидно обработено от човек, което би могло да служи за наконечник на брадва.
И трите находки са изпратени за по-нататъшно изследване в румънския град Клуж. Там е направен изводът, че първите два предмета са на древно измряло млекопитаещо, обитавало Земята в периода преди 80 000 – 10 000 години. За изненада на експертите третият образец се оказва парче от много лек метал, произведен от човек.

62812718

Резултатите от изследванията показват, че в състава на предмета влизат 12 различни метала, 90% от които – алуминий. Учените датират обекта към 248 000 г.пр.н.е. По-късно изводите им са потвърдени от експерти от Лозана.
По-скептично настроени учени заявяват, че обектът не е толкова древен и възрастта му е от 400 до 80 хиляди години. Дори да се вземе тази гледна точка предвид, не е възможно да се обясни как в онези далечни времена човек би могъл да обработва алуминий, открит едва преди 200 години.
Мнозина стигат до извода, че уникалната находка е доказателство за съществуването на извънземни цивилизации и че Земята е посещавана от пришълци, които най-вероятно са донесли загадъчните парчета метал на нашата планета.

Целия текст четете в бр. 43,

27 октомври – 2 ноември 2016 г.

%d bloggers like this: