Дванадесет велики петъка

От поколение на поколение се предава сборник с духовни знания, наречен „Поучение за дванадесетте петъка”. Спазването на неговите завети помага да се избегнат тежки бедствия в този живот и носят надежда за блага участ във вечния…

В православието петъкът поначало е ден за пост през цялата година (с изключение на специални цели седмици – например сирната, последната преди Велики пости, и др.). Това е така, защото в петък Иисус Христос е приел мъченическа смърт за грешното човечество и в петък е бил положен в гроба. Но според вековните наблюдения на нашите предци особено ревностно трябва да се спазва пост и въздържание в определени 12 петъка от църковната година. Православното предание ги отъждествява с непорочните деви, видели житейския път на Спасителя.
Изпълнението на изискванията на „Поученията” е за благото не само на самия постник, но и на всички членове от неговия род – както живи, така и починали. Както е казано в Писанията, „спасете се сами и хиляди около вас ще се спасят”.
Първият петък е в първата седмица от Великия пост.
Който пости в този ден, той няма да умре от внезапна смърт. В този ден не бива да злословят нито мъжете, нито жените. Недопустима е и съпружеската близост. Децата, заченати в първия петък на постите, ще бъдат болнави или умствено непълноценни и в бъдеще ще носят много сълзи и огорчения на родителите си и на обществото. Те лесно ще се отдават и на тежки пороци.
Спазвайки пост в първия петък, вие ще избавите своя род от мъртвородени деца, от много тежки заболявания, предавани по наследство, и от трагични смърти.
В този ден обезателно се прави помен за починалите роднини с хляб, чай, сухи плодове, сладко; дава се и милостиня на просяци.
Вторият петък е последният преди Благовещение.
В този петък според древното поверие Каин е убил Авел. Който пости, ще се предпази от убийство и други видове насилие, както и от крадци, от греха на унинието и самоубийството. Родът се изчиства от пияници, проститутки, наркомани. В семейството се променя в благоприятна посока отношението към брака, изкореняват се пороците. Настъпва избавление от нищета и затвор.
В този ден трябва да нахраните с хлебни трохи небесните вестители – птиците, както и бездомни котки и кучета. В храма се поръчва водосветен молебен за архангел Михаил, архангел Гавриил и за ангела-пазител.
Третият петък е на Страстната седмица от Великия пост.
Който пости в този ден, ще бъде избавен от разбойническо нападение, от мъченията на вечния и нечестив дух, от изкушения и тежки грехове, а освен това и от побои и измами в търговските дела. Освен това постникът ще помогне на своя род да се избави и от тежки заболявания.
Четвъртият петък е преди Възнесение Господне.
Според Стария завет в този ден са били разрушени Содом и Гомор. Който пости, той няма да умре без причастяване със светите Христови тайни. А това помага с надежда да се посрещне денят на всеобщото Възкресение.
Спазването на четвъртия петък способства за възпитанието на трудолюбие у децата. Жените в рода ще са сръчни, а мъжете – умели и съвестни домошари. Всички в семейството ще работят и домът няма да обеднее. В отношенията ще се възцарят доброта, чистота и усещане за защитеност.
Петият петък е преди Троица – Слизането на Светия дух при апостолите.
Който пости в този ден, ще избегне внезапно разорение и ще се предпази от смъртните грехове. Хората в рода ще живеят дълго, а старите няма да се превърнат в бреме за младите. Старостта им ще е спокойна, щастлива и дейна. Родът ще се избави от безплодие, в семейството ще се настани Божията благодат.
Шестият петък е преди деня на пророка и кръстителя Господен Йоан Предтеча.
Който пости в този ден, ще се избави от много тежки заболявания – опасни инфекции, болести на сърцето, кръвта и мозъка. Децата ще са здрави и няма да доставят тревоги и огорчения на родителите си. В този ден трябва да се поръча литургия за починалите и да се помоли човек пред иконата на Йоан Предтеча за своите деца (включително и тези, които са били убити в резултат на аборт), за умрелите, без да са кръстени и без покаяние, за самоубийците. В този ден се моли Светият пророк да кръсти тези хора или да опрости греховете им с ново кръщение в Небесния Йордан, като измоли душите им от адската тъмнина и ходатайства за тях на Страшния съд.
Седмият петък е преди деня на пророк Илия.
Който пости в този ден, ще се избави от глад, гръм, потоп, засуха и град. Всяко добро дело ще завършва благополучно. Крадците няма да влязат в дома му. Хората, които печелят пари с ръцете си – шият, строят, правят ремонт, отглеждат животни, плодове или цветя, трябва обезателно да поръчат акатист на пророк Илия и да подадат в храма пожертвование за свещи и масло.
Осмият петък е преди Успение на Пресвета Богородица.
В този ден според Стария завет Моисей приема на Синайската планина Божия закон, изложен върху каменни скрижали. Който пости в този ден, той винаги ще бъде покровителстван от Богородица, ще я види преди смъртта си и Тя ще ходатайства за него пред Божия престол на Страшния съд. Постът в този ден ще позволи на рода да има здрави семейства. Всички девойки ще се омъжат успешно, а младежите ще си намерят достойни жени.
В този ден в храма се дава милостиня с хляб, посещават се болни и им се помага, поръчва се литургия за починалите.
Деветият петък е преди деня на светиите Козма и Дамян.
Който пости, ще се запази от голямо грехопадение. Всички кръстени членове на семейството ще се сдобият с небесни застъпници. В земния си път постоянно ще срещат хора, готови да им помогнат в решаването на сложни житейски ситуации. В рода всички ще са трудолюбиви, ще постигат успехи в учението и в работата.
Поръчаната обедна литургия в този ден за здраве на всички роднини, както и молитвата, обърната към Козма и Дамян, ще поставят над вас молитвена защита в делата и за здраве за цяла година.
Десетият петък е преди деня на архангел Михаил.
Който пости, след смъртта си без страх ще премине кръговете на митарствата и ще се спаси от много адски мъчения. Самият архангел Михаил – божият архистратег, предводителят на Небесното воинство, ще ходатайства за този човек пред Божия съд.
Постът в десетия петък предпазва всички роднини от черни магове и завистливи думи. Всички в рода ще са под крилото на ангела пазител, затова ще могат да избегнат много мъчения и терзания по житейския път. Поръчва се водосветен молебен за архангел Михаил и за ангела пазител. От този ден започва да се носи предпазен пояс с молитвата „На живите помогни…” и пръстен с надпис „Спаси и съхрани”.
Единадесетият петък е преди Рождество Христово.
14 000 младенци във Витлеем са убити по заповед на цар Ирод. Който пости в този ден, той ще бъде помилван и в земния живот, и пред Страшния съд. В единадесетия петък, както и на Бъдни вечер, не се вкусва храна до първата звезда, яде се само коливо. Подава се тайна богата милостиня на нуждаещите се и в детските домове, особено се стараят да помогнат по някакъв начин на хора, които имат малки деца.
Дванадесетият петък е преди Богоявление.
Който пости, със своето благо дело затваря седемте грехове и страсти за рода. Този пост има особено значение, тъй като попада в разгулната седмица. Затова този доброволен, непредписан от църквата подвиг, е още по-ценен.
В дните от 11-ия до 12-ия петък праведният християнин трябва да извърши 40 добри дела. Да дава милостиня на всяка протегната ръка, за ремонт на храма, за общи свещи и масло, да нахрани гладен, да напои жаден, да посети болен и затворен, да помене починал, да се помири с недоброжелател…