В Мексико е открита монета от… 2039 година (видео)

На строеж в Мексико работникът Диего Авила намира монета от бъдещето. На нея ясно се виждат символите на нацистите – орел със свастика, и датата 2039 г., а отгоре – надписът „Нова Германия“. На обратната й страна на немски е изписано „Всички в една нация“.

Видеото дава точно определение на този артефакт – предмет от паралелен свят. В много източници неведнъж е подчертавано, че паралелно с нашия свят съществуват най-малко още два и във всеки от тях събитията се развиват алтернативно. Така например в единия свят нацистка Германия е завладяла цялата земя и управлява глобално. Има основания да се смята този фактор за извънредно важен в историите от типа „20 и обратно“, защото с помощта на междупространствени и междувремеви технологии може фактически да се управляват събитийните потоци (именно това се използва на Марс и на Церера от някои представители на земното човечество).