Египет крие загадката на Атлантида

000N050FMOj

Американският ясновидец Едгар Кейси твърдял, че част от хората, напуснали Атлантида, са се заселили в Египет. Според него там се пази историята на този изчезнал континент. Според него атлантите пренесли в Египет копия на всички ценни документи и ги скрили в „Залата на летописите” – малка пирамида, намираща се между дясната лапа на Сфинкса и река Нил. Един ден хората ще открият „Залата на летописите”, в която ще намерят музикални инструменти, хоругви, украшения за олтари на храмове, таблици, печати, лекарства, ленени тъкани и злато.

Според Кейси пирамидата на Хеопс е строена сто години – от 10 490 до 10 390 г.пр.н.е. Тогава е издигнат и Сфинксът. Ясновидецът предсказал, че Хеопсовата пирамида съдържа всички данни за периода на великия прогрес в Египет след идването на високоразвитите атланти. Пророкът обичал да я нарича „Пирамидата на разбирането”. Кейси смятал, че пирамидите са се появили вследствие на левитация – използване на онези вселенски закони, които позволяват на „желязото да се носи във въздуха”. А разположената вътре в една от тях „Зала на посвещенията” е символ на висшите цели.

Много от нещата, които предсказал Кейси, вече са се сбъднали. Днес под почти всяка пирамида са открити големи кухини. През 1954 г. на южната страна на пирамидата на Хуфу учените откриват две зазидани ниши. С помощта на уникална апаратура през 1987 – 1988 г. са открити още празнини – много от тях се оказали запълнени с пясък. Японският професор Йошимура предполага, че запълнените с пясък празнини са своеобразни амортизатори в случай на земетресения. Но не всичко е така просто.

В културния слой на Древен Египет ясно се проследява скок в развитието на науката и културата, който приблизително съответства по време на времето на окончателната гибел на Атлантида. Преди това Египет е само погранична колония на Атлантида или зависима от нея държава. Естествено, за да не изгубят властта си, атлантите старателно криели своите знания от другите народи.

След катаклизъма всичко се променило. Очевидно, част от оцелелите атланти не само донесли със себе си високи знания в Египет, но и оглавили царстващи династии, превръщайки Египет във високоразвита държава. Може би всички тези знания са се отнасяли не само до астрономията, математиката и архитектурата. Според преданията атлантите умеели да управляват и психическата енергия. Ако се предположи, че строго ориентираните по посоките на света пирамиди са играели и ролята на своего рода „приемници” на космическа енергия, става ясно и предназначението на празнините с пясък. Както знаем, пясъкът се състои от безброй песъчинки, всяка от които има кристална форма (кремний). А свойствата на кристалите да запомнят информация и да акумулират енергия вече са достатъчно добре изучени.

Колкото по-близо стигат учените до разгадаването на тайната на пирамидите, толкова по-големи трудности им създават египетските власти и скоро работите са замразени. Но не и за египетските учени. През юни 1998 г. австралийското списание „Нектус” и английският вестник „Дейли мейл” заявяват, че египетски археолози, провеждайки тайни изследвания, са направили „откритието на века” в Хеопсовата пирамида. С помощта на ехолокатори те открили в стената преддверие, тунел, водещ до погребалната камера на фараона, и три камери зад него. Откритието става достояние на обществеността, когато на тунела се натъкват английските египтолози С. Кокс, К. Пинс и Л. Пикнет. Веднага след това египетските власти затварят пирамидата за „профилактичен ремонт”.

Указания по отношение на Сфинкса могат да се открият и в IV глава на „Откровение” на Йоан Богослов: „…И пред престола море стъклено, подобно на кристал; и на престола и около престола четири животни. Първото животно прилича на лъв, второто прилича на телец, третото има лице като човек, четвъртото прилича на орел”.

Ако се вземе лицето на човека, предната част на туловището на лъва, задната – на телеца, и се сложат крилата на орела, се получава първоначалният вид на египетския Сфинкс. Същото сочат и редица езотерични източници. Това, че в „Откровението” тези животни са разположени „на престола и около престола” на Бога дава основание да се предполага наличието на „съкровищница на знания на човечеството” редом със Сфинкса.

Друго хранилище на древни знания според нашата Ванга е каменен ковчег, който се намира на територията на България. Този саркофаг също съдържа знание за миналото и бъдещето на човешката цивилизация и според пророчицата е зарит дълбоко под земята преди хиляди години от хора от Египет. Тези знания са записани с древна писменост, но ключът към разшифроването й вече е изгубен за човечеството. Ще дойде момент обаче, когато и това хранилище на знания ще разкрие своите тайни.

 

%d bloggers like this: