Вещите пазят енергийни спомени

301-9

Всеки предмет, който сте държали в ръцете си, запазва години наред вашия енергиен отпечатък. Съвременни учени доказали, че молекулярната особеност на строежа на човека на генно ниво му позволява да оставя своя белег върху всичко, до което се докосва. И ако този феномен е бил потвърден официално с помощта на лабораторни изследвания, то французойките още от времето на Людвиг ХV са го познавали и използвали в своите коварни планове.
На планетата няма двама души с абсолютно еднаква енергетика, но в същото време цялата енергетика се дели на два вида – положителна и отрицателна. Именно свойството на различни предмети при съприкосновение с човека да натрупват негативна енергетика са използвали коварните французойки. За да се тормози съперницата, й се поднасял скъп подарък във вид на бижу, но преди да се връчи на „жертвата”, предметът бил даван на човек, страдащ от нелечима болест. След което нещастницата слагала украшението и буквално след няколко седмици или месеци започвала да вехне от незнайна болест. Много често жертвата умирала, без да разбере причината за недъга си. Това говори само за едно – че всяка вещ съхранява в себе си енергетичен отпечатък на човека, който я е използвал или носел на тялото си.
Много често при покупката на употребявани вещи дори не се замисляме каква заплаха могат да носят те в себе си и до какви последствия може да доведе това. Защото е достатъчно да си сложите златна верижка, носена преди това от болен човек, за да отворите сами пътя към проникването на смъртоносна енергия във вашия организъм.
Често купуваме дори нови вещи, а след известно време забелязваме, че в семейството започват проблеми или здравето  ни се влошава по неизвестна причина. Отговорът е прост до примитивност – предметът, който сте сложили на своето тяло, преди това е бил в ръцете или на болен, или на човек с мощна негативна енергетика. Колкото и странно да прозвучи, но най-голям риск да получите негативен заряд има в църквата. Мнозина ще обявят това твърдение за еретическо, но то може да се докаже.
Да си припомним как се извършва обредът на причастието. Всеки желаещ се приближава до свещеника и с лъжичката приема хляба с виното, а след това целува чашата. Това е ритуал, който помага да се изчистим и да се доближим до Бога, но в него дебне опасност, на която сами се подлагаме. Първо, лъжичката е една за всички; второ – в църквата обикновено ходят хора с натрупани житейски проблеми или с влошено здраве. В резултат здравият човек се докосва с устни до ритуалния предмет, до който преди това се е докоснал болният, и сякаш отваря „портал” за пропускане на болестта в своя организъм. След известно време той започва да боледува и не разбира как и защо на него, вярващият, никак не му върви в живота.
В този смисъл нашите предци са били по-образовани. В езическата вяра на древните славяни било забранено различни хора да се докосват до един и същ религиозен предмет. Обикновено всички предмети на култа се съсредоточавали в ръцете на един човек и било строго табу до тях да се докосва страничен човек.
Второто, което прекрасно се използвало като противопоставяне на подобен ефект, бил огънят. Да си спомним езическия празник Еньовден, когато всички прескачат през огъня и по този начин се изчистват. Очевидно, на нашите предци им е била известна възможността на човека да оставя своята енергетическа следа върху различни  предмети и като правило някои езически обреди били насочени към изчистването на човешкия организъм, който по нелепа случайност е станал жертва на „инфектиране”.
В края малък съвет: при покупката на нова и още повече на употребявана вещ проведете малък ритуал, който няма да ви отнеме време и физически сили – три пъти обиколете около предмета с огън (това може да бъде пламъкът на кибритена клечка, запалка, свещ). Може да ви се стори измислица, но си спомнете, че нашите предци са вярвали в него и това им е помагало.