Вестник „Астрофеномен“ 29 ноември – 5 декември 2018 г.

 

Древните карти на атлантите

Съществуват древни карти, съставени преди нашата ера, които по точност не отстъпват на съвременните. Те многократно са пренасяни от един материал на друг. Но човечеството по всякакъв начин се е стремяло да съхрани получените някога знания за света, предадени вероятно от неизвестна могъща цивилизация…

Намеците на Съдбата

Отвсякъде получаваме подсказки – от Съдбата, от Космоса, от собственото си подсъзнание. Но обикновено хората остават слепи и глухи за тях. И едва след като се случи нещо, човекът осъзнава, че е бил предупреден…

Четири варианта на апокалипсиса

Какво би могло да погуби човечеството? Да отхвърлим техногенните варианти – като ядрена война или лабораторни вируси, измъкнали се на свобода, и да разгледаме само причините от естествен произход…

Тайната на Елизабет Тюдор

 

Под диктовката на извънземните

Историята пази множество тайни, които независимо от нивото на съвременните технологии е невъзможно да бъдат разгадани. Към тях се отнася и появата на невероятни способности у напълно обикновени хора. Тъй като няма обяснение за този феномен, изследователите предполагат, че подобен ефект възниква, когато тези личности започват да получават преки указания от извънземен разум. Тези заповеди могат да постъпват телепатично или по някакъв друг начин…

Нашата планета е живо същество

Още древноиндийските мъдреци решават, че всичко съществуващо е живо. Следователно човекът трябва да се отнася с подобаващо уважение и към неодушевените предмети…

Сред учениците на Иисус е имало и жени

Учените, изследващи библейските текстове, стигат до извода, че Иисус Христос е имал за ученици не само мъже, но и същия брой жени. Информацията за това обаче е изтрита от историята…

Уроците на Шерлок Холмс

Тайната на успеха на легендарния детектив е, че мистър Холмс е изключително наблюдателен. Добре е да се научим да забелязваме детайлите, които всъщност съдържат огромна информация…

Гадание с помощта на старинна таблица

Във всички времена хората са се опитвали да узнаят бъдещето. Кой ли поне веднъж в живота си не е стоял пред сложен избор, когато му е трудно да реши как да постъпи и има нужда от съвет в трудна ситуация. Именно с тази цел е създадена и уникална таблица за предсказания. Никой днес не може да каже как, кога и защо се е появила, но фактът си остава факт – тя работи…

Гласът на сърцето

Гърците смятат, че сърцето е вместилище на духа. Китайците вярват, че е средоточие на щастието. Египтяните са убедени, че в него се раждат емоциите и интелектът. Всичко това кореспондира със съвременни изследвания, които потвърждават, че различните преживявания се отразяват силно върху състоянието на този орган. Струва ли си да се учудваме тогава, че заболяванията на сърцето и сърдечносъдовата система са най-разпространените!…

Плаващата утопия

Две трети от повърхността на нашата планета е покрита с вода и климатолозите се опасяват, че във връзка с глобалното затопляне площта на сушата ще намалее още повече. Затова идеята за изграждането на градове във водата става все по-актуална. Включително и затова, че тези градове обещават свобода…