Бремето на кармичния дълг

Кармата е основно понятие във философските учения и в индийската религия. Това е законът за взаимосвързаността на събитията в човешкия живот. Според това учение за всяка постъпка или деяние човек рано или късно ще трябва да отговаря. А кармичното число подсказва какви прегради и трудности ще срещнете по своя път и как да ги преодолеете.За да го изчислите, съберете всички цифри на рождената си дата.

Например сте родени на 5 октомври 1986 г.: 5+1+0+1+9+8+6=30. Числото 30 е вашето кармично число. За всекиго кармичното число има собствено значение и интерпретация. С негова помощ можете да узнаете на какво трябва да обърнете по-голямо внимание в съдбата си, какви ситуации да избягвате, върху кои области да се концентрирате. Освен това ще узнаете какви скрити таланти, възможности и ресурси притежавате.

Ако в резултат на събирането на числата от датата си на раждане сте получили 13, 14, 16 или 19, това означава, че в кармата ви виси неотработен дълг. Всяко число има свое значение.

Кармично число 13: то свидетелства, че предишният ви живот е бил нулев, тоест изобщо не сте използвали миналото си въплъщение. За отработване на кармичния ви дълг е жизнено необходимо да придобиете умението да довеждате докрай започнатото, да не се плашите от препятствия и трудности.

Кармично число 14: то говори, че в миналия си живот не сте използвали таланта си, заровили сте го. За да отработите кармата си, трябва да се избавите от вредните си навици и от импулсивните решения, които вземате. Трябва да култивирате мъдрост у себе си.

Кармично число 16: това число се получава при човек, който в миналия си живот небрежно се е отнасял към любовната сфера на битието, прелюбодействал е. За да изплатите кармичния си дълг, трябва да се научите на скромност и да се занимавате със самовъзпитание на чувствата си.

Кармично число 19: това кармично число принадлежи на човек, който в предишното си въплъщение е злоупотребявал с пълномощията си, потискал е другите, възползвайки се от положението и властта си. За изплащане на такъв дълг този човек трябва безвъзмездно и безкористно да помага на хората, да им служи според възможностите и силите си.

Отделно ще споменем числото 10. Ако сте получили такъв резултат от изчисленията си, значи сте необикновен човек, който в нито един от предишните си животи не е имал кармични дългове.

За значението на останалите кармични числа и конкретните действия, необходими за избавяне от кармичен дълг, четете в новия брой на
в. „Феномен“ (10 – 16. V. 2018 г.).