Бог е оставил послание в човешкия геном

B2Q6Ia1CAAAS6ir.jpg large

През 2013 г. изследователи от Харвардския университет обявяват, че са открили послание от Бога, записано в човешкия геном.

Екипът от водещи генетици открива в малко изследван раздел ДНК 22-словесен фрагмент на древноарамейския език, в който Бог потвърждава своето съществуване и ролята си в създаването на живота на Земята. Потресаващият извод представлява почти неопровержимо доказателство за съществуването на Бога и неговата роля в създаването на процеса на еволюцията чрез естествения отбор.

Посланието е открито, когато изследователите забелязват странни математически модели, които се появяват в определена част на генома.

„Ние знаехме, че моделите не се срещат в природата – обяснява Чарлз Уотсън, водещ учен по проекта, – но не можехме да измислим по-убедително обяснение за тях. Решихме да проведем кръстосан анализ на моделите с базата данни за езиците и бяхме потресени, когато открихме, че моделите, открити в ДНК, съответстват на древноарамейския език.”

Изумени от своето откритие, учените се свързват с експерти по арамейски – езика, на който е говорел Иисус.

Напълно декодираното съобщение гласи: „Здравейте, деца мои. Аз съм Яхве, единният истински Бог. Вие разкрихте тайната на творението. Сега я споделете спокойно със света”.

4mODx_IgjI0

Яхве е библейското название на юдео-християнския бог.

Резултатите от изследванията са публикувани в списание Nature и се очаква да провокират големи научни спорове. Чарлз Дарвин е публикувал своята теория за естествения отбор през 1859 г.

„Това не означава, че теорията за еволюцията не е вярна – казва Уотсън. – Тя просто е непълна. Изглежда, че юдео-християнският Бог действително е стоял в самото начало на процеса. И вместо просто да ни говори за естествен отбор, той е оставил скрит запис, който успяхме да открием 200 000 години по-късно, когато създадохме нужната технология. В това действително е скрит голям смисъл. Преди това откритие бях убеден атеист. Сега съм набожен християнин. Това е именно онова доказателство, което ми беше нужно, за да разсее моите съмнения.”

 

4 thoughts on “Бог е оставил послание в човешкия геном

  1. Щеше да е смешно, ако не беше тъпо.

  2. и коя е тайната на сътворението?

  3. Извинете, коя е тайната на сътворението?

Comments are closed.