Боговете са долетели от Сириус

88645892

В Южна Турция е открит най-старият храм в света – Гьобекли Тепе. Археолозите смятат, че той е бил построен за поклонение на звездата Сириус. Комплексът е на възраст 11 000 години и се състои от около 20 участъка. Всеки от тях представлява пръстен от огромни Т-образни каменни стълбове, част от които са украсени с изображения на свирепи животни. Други два мегалита стоят паралелно един на друг в центъра на всеки пръстен.

ac99f64c9aed

gc3b6bekli-tepe-5

Тази находка доказва, че религията е възникнала преди земеделието и скотовъдството, защото в околностите на храма липсват свидетелства за селскостопанска дейност. Но каква е била тази религия?

Археоастрономът Джулио Мали от Политехническия университет в Милано (Италия) разработва модел на небето, което са виждали строителите на Гьобекли Тепе, и изказва версията, че най-древната религия в света е била свързана със Сириус – най-ярката звезда в съзвездието Голямо куче. Наричат я още „кучешка звезда”. Сириус се вижда почти в целия свят като най-ярката звезда на небосклона след Слънцето, а през нощта тя е четвъртият по яркост обект след Луната, Венера и Юпитер.

Храмът е изграден, за да следи „раждането” на звездата. Лесно е да си представим, че появата на нов обект в небето е дала началото на нова религия.

Други изследователи предполагат, че храмът е издигнат в чест на долетели от Сириус богове.

„АНГЕЛ” ОТ НЕБЕСАТА РАЗКАЗВА НА ДОГОНИТЕ ЗА КОСМОСА

Забележителното е, че като „среда на обитание” на боговете Сириус фигурира още в митовете и легендите на африканското племе догони. Според техните сказания божествата са се спуснали от небето и са ги научили на различни занаяти и изкуства, предали са им обширни знания за устройството на заобикалящия свят, а след това са се завърнали „у дома”.

Астрономическите открития с хилядолетна давност на жреците на африканския народ догони и досега изумяват етнографи и палеоастрономи.

PNG-SINGSING-TRIBES

През 1931 г. в Южно Мали, на труднодостъпното плато Бандиагара, френска експедиция под ръководството на етнографите Марсел Гриол и Жермен Дитерлен неочаквано попадат на догоните. Те толкова заинтригуват учените, че Гриол и колегите му изучават тези удивителни африканци чак до 1952 година. Причината е, че живеейки в пълна изолация от външния свят, това племе в продължение на хилядолетия предава от поколение на поколение древни астрономически знания, за които по това време дори съвременната наука едва се досеща.

sirius3

Едно от най-потресаващите открития на догоните е информацията, че най-ярката звезда на небето и в съзвездието Голямо куче – Сириус, е всъщност система от четири звезди!

Кой е бил учител на догоните? Съдейки по техните митове, това са пришълци от „кучешката звезда”. Те разказват на диваците и за спътниците на Юпитер, за спиралната структура на Млечния път, за пръстените на Сатурн и още много други интересни факти.

sistem_dogonov

Изображение на нашата Галактика при догоните. На схемата се виждат четири ръкава и два струйни потока, излизащи от ядрен диск, както и е обозначено разположението на нашата Слънчева система. Интересно, откъде дивите племена са получили тези знания? Планетната система, в която е разположена нашата Земя, се намира приблизително по средата. Всички планетни системи се делят на три свята: долен, среден и горен. Нашата Галактика се отнася към средните светове.

Един от митовете на догоните напомня известна библейска история, предавана от уста на уста дълго преди появата на Библията. Това е разказът, че преди няколко хиляди години от Сириус на Земята в Африка долетял бог Номо с ковчег, пълен с различни животни и растения, което силно наподобява по-късната история за Ноевия ковчег. Ето какво четем в записките на Гриол: „Догоните разказват за три приземявания на „ангела” Ого от съзвездието Сириус. Първия път дори не може да се говори за кацане на повърхността на планетата, тъй като то всъщност завършило с превръщането на ковчега на Ого в… Земята. За второто си космическо пътешествие Ого построил много по-малък ковчег, а като двигателна сила използвал зърното „по” – на езика на догоните това означава зърно от просо, а в по-широка интерпертация „по” е най-малката частица материя, т.е. атом. С други думи, вторият кораб на Ого бил с атомна тяга. С тази втора визита догоните свързват и цял разказ, който в съчетание с наскални рисунки на техните предци може да се тълкува като основните принципи на старта и кацането на космически кораби върху повърхността на небесни тела. Третия път корабът на Ого претърпява катастрофа при кацането.

След това настъпва ерата на друг „ангел” – Номо, чиято задача била заселването на Земята с хора. Номо построил ковчег, по-сложен от корабите на Ого, състоящ се от две части и разделен на 60 отсека. В тях Номо разположил всички животни и растения, които трябвало да се размножат на Земята. А освен това в ковчега имало „четири двойки близнаци – т.е. осем Предци”. Те приличали на амфибии – полухора-полузмии, с гъвкави крайници без стави, с червени очи и раздвоен език.

След това ковчегът на Номо започнал да се спуска на Земята по „медна верига”. Но кацането не било особено успешно. „Ковчегът се подхлъзнал в калта”, а дупката, която оставил на повърхността на планетата, се запълнила с вода, благодарение на което се образувало езерото Деб, намиращо се и до днес на земята на догоните. При стъпването на земята кракът на Номо оставил следа от меден сандал. След него съществата, намиращи се в ковчега, напуснали само първите два от 60-те отсека, след което по същата „медна верига” ковчегът бил вдигнат обратно на небесата. Защо екипажът не разтоварил всички отсеци, не е известно, както и какво се е намирало в тях. Очевидно е само, че Номо е долетял от Сириус с цел да засели Земята, при това именно в Африка”.

Village Songo

retualnnye_risunki_dogonov

Последните палеонтологични изследвания потвърждават този мит: действително, първите хора са се появили на Черния континент. Запазени са и рисунки в храмовете на догоните: траекторията на междузвездния полет е крива линия, свързваща съзвездието Сириус и Земята.

Може би тези митове обясняват мистерията около възникването на живота на нашата планета?

ПРИШЪЛЦИТЕ ОТ СИРИУС СА ПЪРВИТЕ ЕГИПЕТСКИ ФАРАОНИ

Британският писател и журналист Греъм Хенкок в книгата си „Загадката на Сфинкса” нарича космическите монументи в Гиза „каменна книга, слязла от небесата”, тъй като трите големи пирамиди в Гиза са земни аналози на трите звезди от Пояса на Орион, а Сфинксът е земното изображение на съзвездието Лъв. В книгата на Робърт Бювал и Ейдриан Джилберт „Тайните на пирамидите” е изложена хипотезата за съответствието на планировката на комплекса пирамиди в Гиза с разположението на звездите в съзвездието Орион на принципа „на земята като на небето”.

22837

Древните египтяни отъждествявали съзвездието Орион с Озирис – бога на производителните сили на природата, владетел на задгробния свят. А Сириус, разположен по-ниско от съзвездието Орион, отъждествявали с Изида – съпруга и сестра на Озирис, майка на Хор и богиня на майчинството и плодородието.

Древната религия на египтяните и египетският сотически календар са базирани на хелиакическия изгрев на Сириус. На 23 юни Сириус изгрява 1 минута преди изгрева на Слънцето, появявайки се като ярка червена звезда. В този момент Сириус, Слънцето и Земята се оказват подредени в права линия. Това се нарича слънчев изгрев на Сириус. Пирамидите в Египет, Сфинксът и повечето египетски храмове са изградени в съответствие с това направление.

Изгревът на Сириус след 70 денонощия отсъствие върху небосвода съвпада с ежегодния разлив на Нил, който започва по време на лятното слънцестоене. В древноегипетския календар началото на новата година се пада на хелиакическия изгрев на Сириус.

HGqiKeq-m8A

Египтяните смятали, че съзвездието Орион и звездата Сириус представляват небесната обител на Изида и Озирис – боговете, които някога слезли на земята и създали Египетското царство и неговите жители, от които произлезли всички хора на Земята. След като Озирис и Изида напуснали Земята, всеки фараон на Египет се надявал, че след смъртта душата му ще се възнесе в небесното жилище на тези велики богове. За да получи тази надежда реална подкрепа, в Гиза са построени трите големи пирамиди, разположени в точно съответствие с разположението на трите звезди в Пояса на Орион, а Сириус започва да се смята за звезда на възкресението – място, където боговете ще вдъхнат нов живот в телата на починалите монарси.

Ученият астроном Робърт Темпъл в книгата си „Мистерията на Сириус” свързва високото ниво на развитие на цивилизацията в Египет около 4000 г.пр.н.е. с извънземни същества, пристигнали от Сириус. Според него именно пришълците от Сириус са основатели на древноегипетската цивилизация и първи фараони на тази държава.

Древните египтяни притежавали дълбоки познания по астрономия и те не биха могли да достигнат до тях самостоятелно. Може би преди хилядолетия те са наследили астрономическите знания от извънземна цивилизация, долетяла на Земята от Сириус?…

2 thoughts on “Боговете са долетели от Сириус

 1. Не знам кой ви напълни главата с подобни глупости,ще се огранича само в някои набиващи се в очи “дребни” несъответствия.
  Тези прародители дошли с разлика 1000 год в Африка и Египет с една и съща цел-да посеят Живот на Планетата. Явно не са можели да смятат,нищо че са били астро или космо-навти,ама то за космическите мерни единици какво са 1000 г? Но излиза,че съвсем не са били добре психически,защото кое нормално същество ще създаде ннещо и после тъй ще уйдурдиса нещата,че да го противопостави само на себе си?! Понеже и африканците и египтяните се бият в гърдите,че са основали Човечеството. За сведение на немислещите в този сайт, артефактите по целия свят показват,че съвсем оформен ,ходещ на 2 крака изправено и с нормални почти съвременни черти Човекът е наличен минимум поне от 2,5 млн год преди да се пръкне новия завет. А да не говорим,че като намериш нещо,доказано Хомо сапиенс На 4млн год,почваш да се изпотяваш. Пък ако слууучайно ви остава време от много мислене-посветете се на you tube и намерете филми за находките от Мексико,които се състоят от много малки , НО АБС ИДЕНТИЧНИ с намираните останки на…. динозаври. Напомням,че са живели повече от 100 млн г назад. Много положително за израстването ви би било разглеждането на изображенията от Гьобекли тепе. Едни от тях също са а динозаври.
  Пъкнза да ви стане съвсем горещо,да кажа,че в СЗ БЪЛГАРИЯ намерените Великолепни рисунки са като излезли от съвременна колекция,още повече,че не е цветна. Та тези рисунки са …пак на едни някакви милиони години. А древният БЪЛГАРСКИ вечен календар е с разлика от съвременния около 1 сек. За сверяване на два часовника,с които се отчита движението на небесно тяло и се изчислява траекторията му -ефимерида- се използва … периодичното трептене на атома….
  Жалко е да се пускат такива изключително нездравословни статии.
  Добре би било за ВЪЗРАЖДАЩИЯТ СЕ КОЛЕКТИВЕН БЪЛГАРСКИ ДУХ ДА НЕ НОЛЕДУВА ОТ БОЛЕСТИ НА ПОСРЕДСТВЕНОТО ИЗМИСЛЕНО ИЛИ СКАЛЪПЕНО “знание”
  Пристрастяването води до изолация от самоосъзнаването

 2. Абсолютно сте права? Един български египтолог пък доказа че египетските надписи произлизат от тракийските. вижте книгата тракийското писмо разчетено!!
  Тук в България има много по стари артефакти на възраст над 8 хил.преди христа кое то е преди египет вавилон, шумер и сичко останало.

Comments are closed.

%d bloggers like this: