Библията през призмата на уфологията

 

Свещените книги Библия, Коран, Талмуд, Тора носят зашифрована смислова информация. Това не се отрича дори от ортодоксалната наука. Но тълкувателите на тези ръкописи свързват изложеното в тях със Земята. А може би съдържанието им повествува за по-глобални проблеми…

Астрофизиците и астрономите отдавна са обърнали внимание на странния строеж на Слънчевата система. Планетите в нея не са разположени според логиката. Така например планетите гиганти Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун трябва да са по-близо до Слънцето, а малките – Земята, Венера, Марс и Меркурий, в периферията. Създава се впечатление, че някой ги е разместил. Но кой?
За развитието на всяка цивилизация е необходима енергия.
И колкото на по-високо ниво се намира тя, толкова повече енергия е необходима. Японски учени предлагат да се раздели нивото на развитие на цивилизациите по количеството произвеждана и употребявана от тях енергия: I. такава, която произвежда и потребява енергия, съпоставима с енергията, произвеждана от планетата; II. от звездата; и III. от галактиката. Очевидно, цивилизацията от III ниво е способна да размества планетите в звездната система във всякакъв ред.
И именно това се е случило.
Четирите планети от земен тип Венера, Земя, Марс и Фаетон са поставени в пояса на живот около Слънцето. След това е избрана една от планетите, на която е създаден животът – мястото, което в гореспоменатите ръкописи се нарича Едем. За ролята на Едем е избрана Земята, тъй като на нея температурният режим е по-мек.
В библейските писания това е показано като създаването на човека. След това Адам и Ева вкусват плода на познанието и са прогонени от Рая. Тоест цивилизацията на Едем е достигнала определено ниво на знания и е разселена на трите съседни планети – Венера, Марс и Фаетон. Тъй като климатът на Марс и Фаетон не е толкова мек като на Венера и на Земята, най-вероятно развитието на човечеството на тези планети е тръгнало по научно-технически път. Докато на Венера и Земята процесът е поел по псимагически път.
Потвърждение на това са описаните в древните манускрипти посещения на „богове“ на нашата планета. Те се спускат от небето с огнени колесници сред грохот, огън и дим. Но така работи двигателят с течно и твърдо гориво. А с такива двигатели са възможни полети само във вътрешността на звездната система. Научно-техническите цивилизации се развиват по-бързо от псимагическите. Следователно и разликата в умственото и нравственото усъвършенстване при тях се увеличава по-бързо.
След това според Библията Каин убива брат си Авел. Тоест в резултат на вражда Марс унищожава Фаетон. Част от отломките на планетата образуват пояс от астероиди, а част се пръсват из Слънчевата система и започват да бомбардират планетите в нея.
В резултат условията за живот на Марс и на Венера стават непригодни. Оцелелите се преселват на Земята.
В древните писания това се описва като спасяването на човечеството с ковчега.
В различните вярвания името на спасителя звучи различно – Ной, Гилгамеш, Ноах. С него са тримата му синове с жените си, които тълкувателите смятат за прародители на трите раси: черна, жълта и бяла; червената вече е била на Земята. Ако се вземе предвид, че цветът на кожата зависи от количеството меланин в кръвта, а той зависи от слънчевата радиация, може да се предположи, че черната раса е от Венера, жълтата – от Марс, и бялата – от Фаетон.
Бялата – ариите, и жълтата – атлантите, се заселват на полюсите, а черната – близо до Екватора. Но враждата между атланти и хиперборейци не спира и на Земята избухва война с използване на ядрено, геодезическо и метеорологическо оръжие, което води до изместването на полюсите и промяна на климата на планетата. А цивилизациите са хвърлени в развитието си в каменния век.