Адам и Ева – плод на генно инженерство?

bog1

Една от най-великите загадки на човечеството е въпросът откъде се е появило човечеството. Религията и науката спорят по този повод отдавна, но може би истината е някъде по средата…

В Библията е казано, че Бог създал земята, животните и човека от земен прах по Божий образ и подобие. Теорията на Дарвин, която изучаваме в училище, твърди, че човекът е произлязъл от маймуната. Но тя била критикувана още по времето на своя създател и досега не се смята за истина от последна инстанция.

Прекалено много неясни места има в нея: защо човекът, който има същия набор от биологични признаци като маймуната, притежава висш разум и способност да говори? Защо само при човека има девствена ципа, докато в животинския свят тя липсва? И главното – в теорията на Дарвин липсва промеждутъчното звено между Homo erectus – изправения човек, и Homo sapiens – разумния човек.

При това библейската версия също не се вписва напълно в научните теории. Човекът е създаден по Божий образ и подобие, но защо в него има толкова сходства с маймуните?

Всички тези въпроси и загадки все още не са намерили еднозначен отговор и предизвикват множество хипотези…

КОЛЯНОТО НА АДАМ

Изследователите винаги са се интересували от въпроса защо в различните религии (в християнството, исляма или дори в езическите вярвания на отдавна отминали епохи) има нещо общо – някакво висше същество или няколко същества, които живеят на небето. Той или те създават хората, дават им основните понятия за това, как да живеят – и битови, и нравствени.

Доскоро на никого не му хрумваше, че човекът би могъл да бъде създаден. Но днес, когато генното инженерство е нещо обичайно, на религиозните сюжети се гледа от нов ъгъл. Ами ако хората действително са били сътворени от могъщи същества от друга планета?

Интересното е, че съвременната наука вече е близо до доказателствата за това. Според последни данни геномът на човека се състои от 30 – 35 хиляди гена, като при това те на 95% съвпадат с гените на шимпанзето. Най-неочакваният резултат от изследванията обаче е, че съвременният човек има 223 гена, които не фигурират при нито едно същество на нашата планета. И именно тези гени ни отличават от маймуните – те отговарят за разума, езика и т.н.

„ИЗЛИШНИТЕ” ГЕНИ

На основата на тези данни ученият от САЩ Захария Ситчин публикувал статията „Делото за извънземните гени на Адам”, в която твърди, че човекът е създаден чрез генно инженерство. Според Ситчин някога на Земята са долетели извънземни от планетата Нибиру – указание за нея има в древни шумерски източници. Нибиру се появява близо до Слънцето веднъж на 3600 години и преди около 300 000 кораб на нибирийци е кацнал на Земята, на Африканския континент.

Ситчин смята, че обитателите на тази планета са имали достатъчно развити технологии, а на Земята са дошли да търсят полезни изкопаеми. Пришълците били малобройни, а им трябвала жива работна сила. И тогава чрез генно инженерство добавили няколко „излишни” гена на маймуна, в резултат на което у животното се появил разум. Така възникнал първият човек – Адам, а след него била създадена и Ева – като клонинг на Адам, но с друг набор хромозоми.

При това девствената ципа най-вероятно също била „добавена” на Ева неслучайно: извънземните подозирали каква би могла да бъде природата на човек, сътворен от диво животно и притежаващо неговите признаци – безразборно чифтосване и липса на отговорност за потомството. А пришълците искали на Земята да съществува общество от хора, а не животинско стадо. И „монтирали” девствеността като своеобразно ограничение на половите връзки, като внушили на хората, че жената трябва да принадлежи на един мъж.

Създателите оставили на своите творения и други житейски правила и човечеството започнало дългия си път напред, ръководено от заветите на праотците.

БИБЛИЯТА ЗА ПРИШЪЛЦИТЕ

Извънземните продължили своята изследователска работа и се свързвали с родната планета. Ситчин твърди, че на територията на Двуречието съществувало космическо летище – с поле за кацане в Сипар и диспечерски пункт в Нипур. Интересното е, че ако през тези градове се прокара права линия, тя ще бъде разположена на 45о към меридиана, преминаващ през Арарат, който би могъл да служи за ориентир за кацане.

Извънземните продължили своя труд, хората се плодили и размножавали и вероятно не съответствали напълно на представите на пришълците за праведен живот, което доста огорчило „господарите”. Впрочем в Библията се споменава, че синовете Божии имали връзки с дъщерите човешки, което разстройвало Бога – явно и сред самите пришълци съществували раздори и конфликти по този повод. И най-вероятно те имали командир, ръководител на полета, който отговарял за екипажа и неговата нравственост.

И тогава настъпил Всемирният потоп – може би по някакви астрономически причини, предизвикали природния катаклизъм. Пришълците знаели за него предварително и предупредили само праведника Ной (като при това не забравили да му внушат, че потопът е наказание за греховете, за да може Ноевото племе да започне да живее по по-праведни принципи), който се спасил на своя Ковчег.