Наследството на Атлантида

0a1641cca70d1b44f5f4241a7048e95d

Учени от Йейлския университет (САЩ) направили интересно откритие – каменна плоча с неизвестни на науката надписи, състоящи се от 26 думи и 224 символа. При това възрастта на находката е повече от 40 000 години, а на надписите – около 12 000 години, което съответства на датата на окончателната гибел на Атлантида. Може би това послание е насочено към нас, хората от следващата цивилизация, като предупреждение за грешките на атлантите, провокирали глобалния природен катаклизъм.

Много археолози и етнографи въз основа на находки и анализи на сходна митология твърдят, че древните цивилизации – Египет, Месопотамия, Гърция, Индия и цивилизациите от доисторическа Америка, имат единна митологична и ритуална структура. Дори в древните календари в Близкия изток, Древен Египет, Индия, Южна и Централна Америка годината се дели на 12 месеца по 30 дни всеки, а останалите 5 дни се смятали за „излишни”.

Общото в различни и отдалечени една от други култури от ранната древност – египетска, егейска, вавилонска, етруска, яфетидска, майска и може би дори тихоокеанска и културите на южноамериканските народи, не може да бъде напълно обяснено със заимстванията между народите, взаимните им влияния и подражания. В основата на всички древни култури на човечеството трябва да се търси единно влияние, което единствено може да обясни забележителните аналогии помежду им. Извън пределите на ранната древност трябва да се търси неизвестният фактор Х, непознат на науката и на културния свят, който пръв е дал тласък за развитието на всички известни ни цивилизации.

Египтяните, вавилонците, егейците, елините, римляните са учители на съвременната цивилизация. Кои са били обаче техните учители? Кой може да бъде наречен „учител на учителите”? Традицията отговаря на този въпрос – Атлантида!

Привържениците на съществуването на Атлантида въз основа на сведенията, достигнали до нас от Платон, смятат, че тя действително се е намирала в Северния Атлантик. При това равнинната й част може би е била разположена в Саргасово море, а планинските области – на Азорските и Канарските острови, както и на остров Мадейра.

За първи път новаторската идея, че цивилизацията се е зародила не в Близкия изток, а в изчезналата Атлантида, изказва френският изследовател на културата на маите Брасер де Бурбург. Той смятал, че високата култура на маите и египтяните е била достигната за сметка на малцината атланти, спасили се от катаклизмите. Това обяснявало установените от изследователя сходства между йероглифите на маите и на египтяните. Може би именно с атлантите са свързани изображенията на хора от други раси върху стели на най-ранния от известните народи на Мексико – олмеките.

Не всички изследователи смятат, че загиналата Атлантида се е намирала в Атлантика. Мнението на Платон по този повод обаче е напълно еднозначно. Много географски названия също свидетелстват, че Атлантида се е намирала след Гибралтар, недалеч от крайбрежието на Северна Африка. От друга страна, фактът, че нейната власт се е разпростирала и върху земите на двете Америки, свидетелства, че този материк или група острови може би е бил разположен почти до крайбрежието на Америка. Установеното от учените сходство на бреговата линия на Южна Америка с Африка и пълната противоположност на бреговата линия на Европа и Северна Америка свидетелстват, че някога именно между тях се е намирал друг континент или голям остров.

Атлантида е търсена не само в Атлантика, откъдето вероятно идва и названието й, но и в Средиземно море и дори на територията на Южна Америка. Най-логично обаче е все пак да приемем, че описаният от Платон остров действително някога е съществувал или в Атлантическия океан, срещу входа към Средиземно море, или в самото Средиземно море.

Тази територия е била районът, където за първи път е възникнала високоразвита цивилизация. С времето тя разпространила влиянието си върху бреговете на Мексиканския залив, реките Мисисипи, Амазонка, тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка, Средиземноморието, западните брегове на Европа и Африка, крайбрежието на Балтийско, Черно и Каспийско море. Най-древната колония на Атлантида вероятно е била Египет. Неговата цивилизация като в огледало отразявала общественото устройство на атлантите.